Publieke arrangementen en fusies


Excelleren in arrangementen

In de huidige samenleving raken vraagstukken steeds meer met elkaar verknoopt. Verbeteringen in de publieke sector komen dan ook steeds meer tot stand in samenwerking. Daarvoor is het zaak dat uw organisatie haar grenzen overstijgt en excelleert in arrangementen. De vraag is dan hoe u dit organiseert. Hoe zorgt u ervoor dat betrokkenen met elkaar vragen definiëren en (steeds vaker datagedreven) oplossingen ontwikkelen? En uiteindelijk alle actoren komen tot een geheel van structuren en afspraken rond een concreet vraagstuk, het arrangement?

Tijdelijke en permanente arrangementen

Berenschot helpt u bij het ontwikkelen, inrichten en evalueren van arrangementen. Of het nu gaat om een tijdelijk of een permanent arrangement oftewel een fusie. Als externe adviseur, maar steeds vaker ook door (als procesbegeleider) in uw team te participeren en zo voor versnelling te zorgen. Bijvoorbeeld bij het fuseren van gemeenten of om te komen tot samenwerking, verandering, datagedreven sturing of stelselsturing. Dit doen we vanuit ons multidisciplinaire team van bestuurskundigen, juristen, informatiekundigen en inhoudsdeskundigen.

Wilt u een vliegende start maken met het arrangement dat u voor ogen staat? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

schm

Arrangeren naar publieke meerwaarde

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs