Governance


Zelfevaluatie RvT/RvC

Rochdale, Vestia, InHolland, ROC Leiden, Meavita - namen die synoniem zijn met debacles in de semipublieke sector. De handelwijze van megalomane bestuurders en falende toezichthouders wordt breed uitgemeten in de media en de politiek. Governance-experts pleiten dan ook voor een jaarlijkse zelfevaluatie voor raden van toezicht en raden van commissarissen in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting. En dan niet zoals in het verleden binnenskamers, maar uitgevoerd door een externe adviseur. Dergelijke externe begeleiding is inmiddels terug te vinden in diverse governancecodes en wordt ook aanbevolen door de sectorale koepel van toezichthouders.

Gedrag en professionele houding

Niet meer, maar beter toezicht, dat is de visie van Berenschot als het gaat om ondersteuning van zelfevaluaties. Wij richten ons dan ook hoofdzakelijk op gedrag en professionele houding van de RvT/RvC. En niet zozeer op de compliance aan wet- en regelgeving. Door middel van interviews en een vragenlijst vormen wij ons een beeld van het samenspel tussen de bestuurder/directeur en de raad, de teameffectiviteit van de raad en de rol van de individuele leden en voorzitter van de raad.

Hebt u behoefte aan objectieve ondersteuning bij uw zelfevaluatie, waarbij de toegevoegde waarde van het interne toezicht voor uw organisatie helder wordt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Adviseurs