Governance en toezicht


Nederland ligt niet alleen geografisch tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook onze bestuurlijke oriëntatie vertoont een mix van Angelsaksische en Rijnlandse invloeden: wij zijn als polderaars gewend om stakeholder- en shareholderbenaderingen met elkaar te mengen: een unieke Nederlandse mix. Daardoor ontstaan even unieke vraagstukken in de besturing van organisaties. Zo komt transparantie over de besturing en de uitkomsten daarvan niet alleen vanuit organisaties zelf maar ook vanuit de regulerende context. Daardoor zijn governance en toezicht als thema’s met elkaar verweven.

Governance

Wanneer de omvang en de complexiteit van een organisatie wat groter zijn, is besturing aan de orde: hoe kom je tot beslissingen, hoe kom je tot uitvoering en hoe verkeer je met je omgeving? Governance omvat al die aspecten voor het besturen van een organisatie. Op dit gebied komt de kennis en ervaring van Berenschot uit het publieke én private domein samen.

Toezicht

Zowel interne als externe toezichtrelaties worden naar aard, inrichting en werking geraakt door complexe governanceverhoudingen, zowel in het publieke als het private domein en daar tussenin. Besturen gaat niet vanzelf goed. Toezicht op de inrichting en werking van bestuur, bijvoorbeeld aan de hand van een evaluatie van de raad van toezicht, is belangrijk om ervoor te zorgen dat organisaties niet ontsporen. Ook kan het organisaties helpen na enige tijd weer in het spoor te komen.

Toezicht ontwikkelt zich in ons polderlandschap in relatie tot governanceverhoudingen. Het doorgronden van deze samenhang vormt de basis voor de aanpak van Berenschot: ontwerp van topstructuren, (zelf)evaluatie van governancestructuren en de werkwijze van toezichthouders, boardroom dynamics, al dan niet inrichten van commissiestructuren, beoordeling en ontwikkeling van bestuurders, stakeholderanalyses of het ontwerpen en begeleiden van verbeterplannen.

Meer weten over governance en toezicht?

Geïnteresseerd in advies over governance? Of wilt u een evalluatie laten uitvoeren? Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Pijlers

Governance

Governance

Extern toezicht

Extern toezicht

Intern toezicht

Intern toezicht

Adviseurs