Governance: inrichting en werking

Gepubliceerd op 26 januari 2017

Governance betreft de wijze van besturen en het toezicht op organisaties, zowel in de publieke als de private wereld.

In de kern gaat het hierbij om effectief toezicht op het bestuur en een evenwichtige verdeling van invloed en zeggenschap tussen bestuur of directie, de raad van toezicht of commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. Dit is een samenspel dat vele, verschillende verschijningsvormen heeft. Denk aan stichtingen, federaties, coöperaties, maar ook aan ZBO’s en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT), of aan BV’s en (overheid) NV’s. Daarnaast zijn er vele combinaties en vormen van gelaagdheid zoals bij gemeenschappelijke regelingen met doorgaans een dagelijks en algemeen bestuur en een uitvoeringsorganisatie, of bij een holding met dochterbedrijven.

Berenschot ondersteunt zowel bij het inrichten van de governance als bij het verbeteren van de werking ervan. Dit betreft onder meer de volgende vraagstukken:

  • Ontwerp governance met bijvoorbeeld aandacht voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen toezichthouder, aandeelhouder en bestuurder/directeur.
  • Uitwerking governance in concrete instrumenten zoals een directiestatuut, reglementen van orde, gemeenschappelijke regeling.
  • Evaluatie governance met bijvoorbeeld aandacht voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de werking daarvan in de praktijk. Dergelijke evaluaties dienen als basis voor het verbeteren van werking of ontwerp van de governance.

Geïnteresseerd? Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.