Toezicht in de praktijk


Een goede inrichting van de governance is noodzaak, maar het voornaamste is hoe besturing en toezicht feitelijk werken.

Bestuurders en toezichthouders moeten zich continu bewust zijn van veranderende eisen aan hun werk en daar adequaat op inspelen. Daarbij kunnen zij verschillende instrumenten benutten, zoals governancecodes, specifieke opleidingen en eventuele kwaliteitssystemen. Zo ondergaan toekomstige toezichthouders bij woningcorporaties een fit & proper test, iets wat bij financiële instellingen al langer gebruikelijk is.

Het functioneren van individuele personen is essentieel. Steeds vaker wordt voor de selectie en werving een externe partij gevraagd om deze personen in hun functie succesvol te laten zijn. Dit gebeurt steeds meer via open procedures. Zelfevaluatie is gemeengoed geworden, dikwijls eveneens ondersteund door een externe partij. Daarbij staan het functioneren van ieder individu en de onderlinge werkrelaties en werkwijzen veelvuldig op de agenda.

Berenschot ondersteunt u bij deze uitdagingen en processen. Onze dienstverlening omvat onder meer de volgende zaken:

  • Doorlichting governance en werking in de praktijk.
  • Begeleiden zelfevaluaties raden van toezicht.
  • Begeleiden search nieuwe toezichthouder (ook voor kwaliteitszetels in opdracht van huurdersverenigingen, ondernemingsraden e.d.).
  • Integriteitsscans vooraf en integriteitsonderzoek bij een vermoeden van onregelmatigheden.
  • Crisisbegeleiding en mediation.

Geïnteresseerd? Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.