HR analytics, trends en benchmarking


HR in Control; Zicht op het menselijk kapitaal

HR-managers uiten al jaren de wens om als HR een meer strategische rol in de organisatie te vervullen. Om daarin te slagen, moet de HR-functie zich ontwikkelen van een basale personeels- en salarisadministratie waar alleen wordt geregistreerd, naar een systeem dat ook andere beleidsthema's monitort en meer functionaliteiten toepast. Een functie die data vertaalt naar ontwikkelingen en inzichten. Pas dan komt HR ‘in control'. Neem de impact van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67. Dat stelt u als HR-manager voor een aantal vraagstukken. Welk effect heeft deze verhoging op de carrièrekansen van de jongere medewerkers en vervolgens op het aannamebeleid? Wat betekenen die twee extra jaren voor de loonkosten? Welk perspectief is er nog voor degenen die het schaalmaximum al bereikt hebben? Om deze vragen te beantwoorden, dient u een goed beeld te hebben van de opbouw van het personeelsbestand naar leeftijd. En dat is eveneens noodzakelijk om de gevolgen van de afschaffing van de minimumjeugdlonen goed in te kunnen schatten.

Professioneel HRM

Mensen zijn bepalend voor het succes van uw organisatie. Mensen die op de juiste plek zitten, het beste uit zichzelf en elkaar halen en structuur en instrumenten die dit ondersteunen voegen onschatbare waarde toe aan uw resultaat. Dit vraagt om professioneel HRM, inzicht in het menselijk kapitaal van uw organisatie én inzicht in geautomatiseerde systemen die u kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Berenschot helpt u de vraagstukken in uw sector met de nieuwste HR-inzichten te verbinden. Met praktische oplossingen die echt werken.

HR in Control

Adviseurs