HR Analytics in de praktijk – Lesprogramma


DAG I
Het rendement van HR Analytics

 • HR-beslissingen en HR-beleid onderbouwen met cijfers: methoden en technieken
 • Ken- en stuurgetallen
 • Strategische Personeelsplanning (SPP)
 • Beschrijvende analyse
 • Voorspellende analyse
 • HR-businesscases
 • De toegevoegde waarde van de verschillende methoden en technieken
 • Welke methoden/technieken zijn geschikt voor welke vraagstukken en voor welke organisaties?
 • Praktijkvoorbeelden
 • Oefeningen


Leerresultaten dag I

 • U heeft inzicht in hoe cijfers kunnen bijdragen aan de kwaliteit en impact van HRM
 • U weet voor verschillende soorten vraagstukken en situaties welke methoden het meest geschikt zijn


Huiswerk
Aan de hand van een vragenlijst formuleert u de ambities rond HR Analytics binnen uw eigen organisatie. Vervolgens brengt u in kaart hoe de HR-processen er in de toekomst uit zullen zien als u deze kunt onderbouwen met cijfers.

DAG II
HR Analytics uitvoeren

 • Het kiezen van het juiste vraagstuk
 • Organisatievraagstukken vertalen naar een concrete HR-analyse
 • Opzetten en uitvoeren van de HR-analyse
 • De uitkomsten zodanig presenteren dat de inzichten uit de analyse tot actie leiden
 • Case: stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van de HR-analyse
 • Inzichten genereren die bijdragen aan betere HR-beslissingen of HR-beleid


Leerresultaten dag II

 • U weet hoe u een organisatievraagstuk kunt vertalen naar een concrete HR-analyse
 • U heeft ervaren welke stappen u moet doorlopen bij het uitvoeren van een analyse om inzichten te genereren die bijdragen aan betere HR-beslissingen en een beter HR-beleid


Huiswerk

U kiest een HR-vraagstuk waarmee u de rest van de cursusperiode aan de slag gaat in de vorm van een pilot. Aan de hand van een format treft u voorbereidingen voor een analyse van dit HR-vraagstuk. U zult in de praktijk ontdekken welke obstakels u tegenkomt tijdens de voorbereiding.

DAG III
HR Analytics realiseren

 • Hoe kunt u een actieplan maken voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor HR Analytics in uw eigen organisatie?
 • HR Analytics succesvol inbedden in de dagelijkse HR-praktijk
 • Effectief inzetten van HR Analytics binnen uw eigen HR-afdeling: randvoorwaarden
 • Succesvol implementeren van HR Analytics
 • Realiseren van uw eigen ambities met HR Analytics
 • Wat heeft u nodig op het gebied van data, systemen en software, prosessen, besturing en competenties?
 • Verbeteren van de HR Analytics randvoorwaarden in uw eigen organisatie
 • U gaat aan de slag met het uitwerken van een actieplan voor het realiseren van uw eigen ambities rond HR Analytics binnen uw organisatie en zet een volgende stap in de uitvoering van uw eigen pilottraject


Leerresultaten dag III

 • U kent de verschillende randvoorwaarden voor het succesvol realiseren van (verschillende ambitieniveaus voor) HR Analytics
 • U weet welke stappen u kunt zetten om op de korte en langere termijn de randvoorwaarden binnen de eigen organisatie te realiseren


Huiswerk
U gaat de randvoorwaarden voor de eerder geformuleerde ambitie met HR Analytics binnen uw eigen organisatie in kaart brengen. Daar waar nodig past u de opzet van uw pilot aan zodat u deze – gegeven het huidige niveau van de randvoorwaarden binnen uw organisatie – ook kunt realiseren. Vervolgens voert u de HR-analyse ook daadwerkelijk uit.

DAG IV
Lessons learned

 • Presentatie van alle actieplannen en pilotprojecten
 • Feedback en tips
 • Zijn de randvoorwaarden voor uw eigen organisatie al op orde?
 • Was het nodig om de eigen analyseopzet te veranderen?
 • Wat waren uw ervaringen met de eerste uitvoering daarvan?


U weet nu in hoeverre de randvoorwaarden voor de succesvolle realisatie van uw eigen ambitie met HR Analytics binnen uw organisatie aanwezig zijn, welke zaken nog verbetering vergen en wat een geschikte aanpak en wenselijke volgorde is om daarmee aan de slag te gaan.


Zie ook