Training HR Analytics in de praktijk


Steeds meer organisaties ontdekken het belang van kennis omtrent het verband tussen investeringen in HR en het effect ervan op de resultaten. HR Analytics maakt die informatie inzichtelijk. In de training ‘HR Analytics in de praktijk’ leert u hoe u deze nieuwe tool kunt toepassen binnen uw eigen organisatie.

HR Analytics – wat is het?

HR Analytics is het koppelen van HR-data (zoals verloop- of verzuimcijfers) aan de organisatiedata (bijvoorbeeld omzet, productiviteit of klanttevredenheid). Doel is te onderzoeken of er verbanden bestaan tussen de investeringen in HR en de organisatieresultaten. HR Analytics stelt organisaties in staat de impact van personele en HR-interventies op de resultaten te meten en zelfs te voorspellen. Steeds meer HR-afdelingen maken dan ook de stap van HR Metrics naar HR Analytics.

HR Analytics – topprioriteit voor het sturen op human capital

Eigenlijk is het vreemd dat HR bijna als enige managementdiscipline binnen organisaties slechts in beperkte mate beslissingen cijfermatig onderbouwt. En dat terwijl in de meeste organisaties de loonkosten de belangrijkste kostenpost zijn. Bovendien zijn medewerkers de enige productiefactor met de inherente mogelijkheid om waarde te creëren.

HR Analytics maakt het mogelijk om toekomstscenario’s en gevolgen van investeringen in human capital op voorhand inzichtelijk te maken. In plaats dus van terug te kijken naar de resultaten uit het verleden. Tal van onderzoeken laten zien dat organisaties die over geavanceerde HR analytics beschikken, een hogere omzet behalen.

HR Analytics – naar fact-based HRM

Binnen de meeste organisaties hebben beslissingen over belangrijke HR-zaken een enorme strategische impact. Toch worden de meeste HR-beslissingen genomen zonder het doel ervan te concretiseren en meetbaar te maken en zonder het effect ervan op een bepaalde beslissing te evalueren. HR-beslissingen zijn meestal met name gebaseerd op ervaring en ‘gut feeling’. Met HR Analytics kunt u beter onderbouwde beslissingen nemen over bijvoorbeeld human capital en bent u in staat de resultaten van HR-advies te analyseren. En dan niet in plaats van beslissingen op basis van ervaring, maar als aanvulling hierop.

Opzet van de training

De vierdaagse training ‘HR Analytics in de praktijk’ is gebaseerd op relevante theorie over HR Analytics en uitgebreide praktijkervaring van de trainers. Daarna gaat u zelf aan de slag met uw eigen bedrijfscase. De training is zeer praktijkgericht. Het oefenen met HR Analytics is dan ook een belangrijk onderdeel, met veel interactie. Het doel is om een gebruiksklaar actieplan voor uw eigen organisatie te ontwikkelen. U volgt de lessen met een gelimiteerd aantal cursisten en tussentijds werkt u aan huiswerkopdrachten.

Leerresultaat

De training heeft als doel u inzicht te bieden in de mogelijkheden van HR Analytics. Het voornaamste doel is echter de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie voor uw eigen organisatie in kaart te brengen. Aan de hand van een eigen praktijkcase zult u aan het eind van deze training uw eerste, concrete HR Analytics resultaat geboekt hebben. Tevens heeft u een concreet actieplan ontwikkeld waarmee u in uw organisatie verder aan de slag kunt.

Voor wie bedoeld?

Tal van onderzoeken laten zien dat organisaties die over geavanceerde HR analytics beschikken een hogere omzet behalen. Wilt u concrete stappen zetten in het implementeren van HR Analytics in uw eigen organisatie? En wel op een wijze die bij uw organisatie past en ingebed is in de reguliere HR-processen? Dan is deze HR Analytics training de juiste keuze.

De vierdaagse training HR Analytics is bedoeld voor (HR) businesspartners, HR-managers, HR-professionals, (HR) businessanalisten, HR-consultants en lijnmanagers. Omdat HR Analytics zich bevindt op het snijvlak van HR en Finance, is deze training eveneens relevant voor (HR) controllers en financieel managers.

NB: Je wordt niet opgeleid tot data scientist.

Niveau training

Voor de training ‘HR Analytics in de praktijk’ is minimaal HBO-niveau gewenst.
NB: er zijn géén wiskundige of gevorderde statistische vaardigheden vereist.

Gelimiteerd aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan deze training is bewust beperkt. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van de kennis en ervaring van uw docenten. Bovendien toetst u op een interactieve wijze uw eigen praktijksituatie en die van uw medecursisten.

Meld u hier aan voor de training HR Analytics in de praktijk.


Praktische informatie

Data en locatie

De training ‘HR Analytics in de praktijk’ bestaat uit 4 lesdagen en wordt gehouden op het kantoor van Berenschot, Europalaan 40 in Utrecht.

Cursusdata

6 september4 oktober, 1 november en 29 november 2018

Lestijden

De lesdagen duren van 9.30 tot 17.00 uur.

Kosten

De kosten van de training ‘HR Analytics in de praktijk’ bedragen € 2.980 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief lunches, koffie, thee, studiemateriaal en huiswerkbegeleiding.

Inschrijven