HR-shared service centra

Gepubliceerd op 1 augustus 2011

Berenschot helpt u met de uitdaging om 'meer met minder' te doen. Of het nu gaat om het inrichten van een HRSSC, of de doorontwikkeling hiervan met procesoptimalisaties en e-HRM toepassingen. Daarnaast kunnen we ondersteunen in het verbeteren van de besturing van HRSSC door het vaststellen van KPI's en het opstellen van Service LevelAgreements (SLA).

Onze adviezen onderbouwen wij met harde cijfers gebaseerd op onze database ken- en stuurgetallen, benchmark van financiële prestaties en processen van HRSSC. Daarbij is Berenschot een onafhankelijke partner. Wij hebben geen banden met softwareleveranciers of outsourcingspartners.

HRSSC-benchmarks

Berenschot hanteert HRSSC-benchmarks op maat. Dit betekent dat naar gelang de behoeften van de klant een van de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen: ken- en stuurgetallen van de organisatie, personeelsgegevens, processen, kostenstructuur.

Daarnaast vindt tweejaarlijks ons ken- en stuurgetallenonderzoek plaats waarbij een geïntegreerd HRSSC onderdeel is ingebouwd. Deze benchmark is uitgevoerd onder organisaties met een nationaal en een internationaal karakter in zowel de profit als non-profit omgeving.

HRSSC-community

Berenschot heeft de afgelopen jaren diverse Shared Service Centra bijgestaan in de oprichting, verdere ontwikkeling en professionalisering. Juist daarom zien we een uitdaging in het bundelen en verspreiden van deze opgedane kennis. Een van de manieren waarop Berenschot dit doet, is door HRSSC bij elkaar te brengen die op managementniveau regelmatig contact hebben over gezamenlijke uitdagingen. Berenschot begeleidt de HRSSC-community door middel van een internetplatform, het organiseren van workshops en de uitvoering van benchmarks. Enkele actuele thema's die centraal staan in de HRSSC-community: HRSSCdiensteninnovatie, procesoptimalisatie, Running versus Changingcosts, ESS/MSS, HR-outsourcing.

Wilt u sparren met anderen over uitdagingen waar uw HRSSC mee worstelt? Of wilt u eens een kijkje nemen in de in de keuken van een ander HRSSC? Dan is de HRSSC-cCommunity misschien iets voor u. Meer weten? Neem persoonlijk contact met ons op.