HR strategie en beleid


Voor veel organisaties geldt dat medewerkers het succes bepalen van de organisatie. Of het nou gaat om hogere doelmatigheid, meer kwaliteit en veiligheid of meer flexibiliteit. Het zijn de medewerkers die met hun kennis en vaardigheden en energie, veranderingen doorvoeren. Om die reden is een heldere HR-strategie, die voortvloeit uit de organisatiedoelstellingen en richting geeft aan HR-beleid en instrumenten cruciaal. De HR-strategie fungeert daarbij als kompas voor de organisatie en haar medewerkers.

Een organisatie bepaalt haar HR-strategie op basis van externe en interne ontwikkelingen en het gewenste organisatieprofiel over een aantal jaren. Aan welke dominante thema’s moet HR de komende tijd een bijdrage leveren, gegeven de organisatiestrategie? Welke visie op HR sluit hierbij aan? Wat betekent dit voor de HR-activiteiten en ‑processen, hoe ziet de HR-agenda er voor de komende jaren uit? Hoe dient de HR-afdeling ingericht te worden, in termen van structuur, systemen, rollen en competenties?

Berenschot biedt u inzicht in de laatste (HR-)trends en helpt deze te vertalen naar uw bedrijfsspecifieke situatie. Dit onder meer op basis van het HRM ken- en stuurgetallenonderzoek, het HR Trends onderzoek en beloningsonderzoeken, die we zelf of samen met gerenommeerde partners uitvoeren.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Benchmark HR-afdeling Wat is een goede norm voor de bezetting van onze HR-afdeling? Welke criteria spelen daarbij een rol?
  • Competentiemanagement De wereld om ons heen verandert. Klanten stellen nieuwe eisen aan onze organisatie. Hoe brengen we de competenties van medewerkers in lijn met de strategie en de doelstellingen van de organisatie?
  • Duurzame inzetbaarheid In een krappe arbeidsmarkt is ontwikkelen en leren van groot belang voor het in stand houden van de kwaliteit van onze dienstverlening. Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers in verschillende levensfases optimaal van waarde zijn voor onze organisatie?
  • HR-transformatie Waar leg ik als HR-manager de focus: op kwaliteit, flexibiliteit of toch kostenverlaging?
  • HR Shared Service Centra Zijn shared service-concepten geschikt voor het professionaliseren van de HR-functie? Hoe kan ik mijn HR Shared Service Center (HR SSC) verder ontwikkelen op het gebied van e-HRM?
  • HR strategie Hoe ondersteun ik de directie bij het opstellen van een HR-strategie? Hoe komt de organisatie tot de juiste HR-prioriteiten en hoe zorg ik er als HR-professional voor dat ik daar invloed op kan uitoefenen?
  • Kenniscentrum HCM Welke actuele ontwikkelingen op HR-gebied zijn van belang voor onze organisatie? Hoe spelen we daar het beste op in? Welk beloningsbeleid is het beste voor mijn organisatie?
  • Hoe kunnen wij onze medewerkers ontwikkelen in samenhang met de koers van onze organisatie? Hoe zorgen we dat professionalisering binnen onze organisatie echt van de grond komt? Wanneer ontstaat er synergie tussen allerlei losse initiatieven die nu plaatsvinden op dit terrein?
  • Strategische personeelsplanning Hebben we de goede mensen in huis om onze strategie waar te kunnen maken? In hoeverre wijkt het toekomstig benodigd personeel af van het huidig beschikbare personeel? Hoe groot is het ontwikkelpotentieel van onze medewerkers? Wat is de optimale samenstelling van mijn personeelsbestand in termen van vast en flexibel?
  • Talentmanagement Wie zijn onze talenten binnen de organisatie? Wat is er voor nodig om talent aan te trekken, te herkennen, in te zetten en te ontwikkelen?