Talentontwikkeling


De mondiale economie creëert een veranderlijke, onzekere, complexe en onvoorspelbare markt. Dit vraagt om veerkrachtige organisaties die zorgen voor continue innovatie en kenniscirculatie. Voor het overgrote deel van de organisaties is de mens daarbij nog steeds de cruciale factor in strategierealisatie. Talentontwikkeling is om die reden een uiterst relevant HR thema voor de komende jaren.

We komen verschillende definities van talent tegen:

 • Talent als kenmerk van een individu; talent als gave, passie, roeping
 • Talent als fase in de loopbaan; talent is de leerling die nog moet uitgroeien
 • Talent als onderscheidende categorie; talent als de groep medewerkers waaraan potentieel wordt toegekend
 • Talent als positieve balans tussen investering en kosten; talent als iemand die meer opbrengt dan dat diegene kost

In onze visie zijn talenten medewerkers die met hun specifieke (huidige of de te verwachten toekomstige) bijdrage noodzakelijk zijn voor (de continuering van) het succes en de toekomstige ontwikkeling van de organisatie.

Talent krijgt pas betekenis in de context van de organisatie. Dit vraagt dat organisaties nadenken over de definitie die zij aan talent geven en de manier waarop talent ontwikkeld kan worden. Voor ons is talentontwikkeling het palet aan activiteiten, processen en instrumenten dat nodig is voor het aantrekken, ontdekken, ontwikkelen, inzetten en verbinden van het menselijk potentieel aan de organisatie. Het ontwikkelen van talent vraagt een investering van de medewerker én de organisatie. Het vraagt van beide partijen een lange termijn investering om echt te excelleren.

Getalenteerde organisaties hanteren op basis van hun bedrijfsstrategie, een duidelijke definitie van talent en organiseren hun HR-systemen zodanig dat deze:

 • Het spontaan opbloeien van talent signaleren.
 • De intrinsieke motivatie en zelfkennis van talenten bevorderen.
 • Bijdragen aan een context waarin eigen talenten gestretched worden.
 • Voorzien in leidinggevenden met een scherp oog voor de ontwikkeling van talenten en rolmodellen om de kunst af te kijken.
 • Bijdragen aan een cultuur met een hoge foutentolerantie.

Berenschot begeleidt organisaties bij:

 1. Talentification: We ondersteunen organisaties bij het scherp stellen
  a. Aan welke bedrijfsstrategie of organisatieontwikkeling talentontwikkeling een bijdrage moet leveren.
  b. Voor welke functies c.q. rollen talentontwikkeling noodzakelijk is (bijvoorbeeld functies die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de organisatie of waar een opvolgingsvraagstuk speelt) en hoe het talentprofiel er voor deze doelgroepen uit ziet (zie ook strategische personeelsplanning).
 2. Talent Scouting: We ondersteunen organisaties bij het in kaart brengen van het talent in hun organisatie. Bijvoorbeeld door met leidinggevenden in gesprek te gaan over de manier waarop zij hun ‘eye for talent’ kunnen versterken, het ontwikkelen en begeleiden van een vlootschouw, of het uitvoeren van (ontwikkel)assessments of een talent development center waarin getoetst wordt of medewerkers voldoen aan het talentprofiel.
 3. Talentversnellers: We ondersteunen organisaties bij het creëren van een stretching environment, zodanig dat condities binnen de organisatie aanwezig zijn om talenten te laten opbloeien (zie ook professionaliseren / opleiden & ontwikkelen).
 4. Talentplanning: We ondersteunen organisaties bij het opstellen van loopbaanpaden, waarbij we bepalen wat logische vervolgstappen binnen een organisatie zijn en wat er qua ontwikkeling voor nodig is om deze te bereiken.