Professionalisering / Opleiding en ontwikkeling

Gepubliceerd op 16 februari 2015

De doorlopende professionalisering van medewerkers vormt voor veel organisaties de beslissende factor voor succes: in de sterk veranderende maatschappij zijn goed opgeleide, breed inzetbare en zichzelf ontplooiende medewerkers essentieel.

Met onze kennis en expertise ondersteunen we organisaties bij het vormgeven van continue professionalisering van medewerkers, passend bij de ambities en de koers van de organisatie.

In onze aanpak voor professionalisering staat het professionaliseringslemniscaat centraal. Door toepassing van dit lemniscaat ontstaat een dynamisch en structureel professionaliseringsproces. Professionalisering kan daarbij zowel top-down (vanuit de strategie van de organisatie) als bottom-up (vanuit de ontwikkelbehoefte van de individuele medewerkers/teams) worden geïnitieerd en vormgegeven. Het lemniscaat richt zich op (het realiseren van) de verbinding tussen de ambities van de organisatie enerzijds en de ontwikkelbehoeften van medewerkers en teams anderzijds.

professionaliseringsmodel

Concreet kan onze begeleiding bijvoorbeeld gericht zijn op:

  • Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen en de (HR) strategie van een organisatie naar een strategisch opleidingsplan c.q. professionaliserings(jaar)plan.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een gesprekkencyclus, waarin een dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers ontstaat, die er op gericht is energie en richting te geven aan ontwikkeling.
  • Het ontwikkelen van teamdoelstellingen op het gebied van professionalisering en de vertaling hiervan in een ontwikkelplan op teamniveau.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een vlootschouw waarin de prestaties en het potentieel van medewerkers in kaart worden gebracht en op basis waarvan gerichte opleidings- en ontwikkelactiviteiten kunnen worden ingezet.
  • Het initiëren van interventies die bijdragen aan het creëren van een leercultuur, waarbij professionaliseren onderdeel wordt van het dagelijks werk.
  • Het opstellen van een handreiking op sectorniveau, waarbij bedrijven binnen deze sector inspiratie en handvatten krijgen om met professionalisering aan de slag te gaan.

Onze aanpak resulteert in verbinding tussen professionalisering op organisatie-, team- en individueel niveau en creëert synergie en samenhang tussen de opleidings- en ontwikkelactiviteiten en andere HR-instrumenten. We dragen daarbij bij aan het realiseren van een leercultuur waarbij professionalisering verankerd is in de dagelijks praktijk en zichtbaar wordt in de verbetering van de prestaties van de organisatie.


Professionaliseringsmodel-3.0

HR-trainingen

Bt_Academy_kleur_72dpi

Bekijk onze training 'Strategisch HRM'. 
Een overzicht van alle trainingen vindt u hier.