HR transformatie


Optimaal waarde toevoegen met HR

Uw HR-afdeling kent de nodige spanningsvelden. Bijdragen aan de strategische doelen van uw organisatie, maar ook leidinggevenden helpen bij lastige vraagstukken rond medewerkers. State-of-the-art HR-beleid en -instrumenten ontwikkelen én maatwerk mogelijk maken in arbeidsrelaties. Klantgericht en tegelijkertijd efficiënt de interne organisatie ondersteunen. En last but not least: impact hebben op de kwaliteit van het personeelsbestand door de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij het lijnmanagement te laten. De vraag is dan ook: hoe levert uw HR-afdeling de meeste toegevoegde waarde voor uw organisatie?

Van visievorming tot implementatie

Berenschot helpt u deze vraag te beantwoorden in een HR-visievormingstraject. Door te bepalen wat écht belangrijk is voor uw organisatie. Verder onderzoeken we samen met u eventuele verbetermogelijkheden binnen HR op het gebied van organisatie, functie- en taakverdeling, processen, competenties en afstemming. Dit onder meer aan de hand van onze benchmarkdatabase Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement. De uitkomsten kunnen variëren van slimmere organisatie en procesinrichting, beter gebruik van IT-mogelijkheden tot de ontwikkeling van strategische of veranderkundige methoden en competenties binnen HR. Ook bij het ontwikkelen en implementeren van een veranderaanpak staan wij u graag terzijde. Zodat uw HR-afdeling de toegevoegde waarde levert die er in uw organisatie toe doet!

Benieuwd naar de mogelijkheden om het succes van uw HR-afdeling te vergroten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

Adviseurs