Incidentevaluaties


Lering trekken uit het incident

Het evalueren van incidenten ligt nog altijd gevoelig binnen organisaties. Dat heeft vaak te maken met de angst dat het incidentenonderzoek gebruikt of zelfs misbruikt wordt om schuldigen aan te wijzen. Dit komt doordat betrokkenen doorgaans niet weten wat er in een evaluatie precies onderzocht gaat worden, voor wie de evaluatie bedoeld is en wat er met de uitkomsten gebeurt. Hoofddoel van incidentevaluaties is lering trekken uit het incident, want veiligheid staat voorop.

Blamefree incidentevaluaties

Tijdens het evaluatieproces onderzoekt Berenschot waarom het is gegaan zoals het is gegaan. En vooral hoe u van het incident kunt leren. Daarbij maken wij onderscheid tussen feiten en percepties van betrokkenen. Want blamefree evalueren staat voorop. Leren van de ervaring zonder in de verwijtende modus te schieten.

Real life observaties en evaluaties

Normaal volgen evaluaties vaak nadat een crisis is afgelopen en de rust is wedergekeerd. Toch kan het uw crisisorganisatie helpen om tijdens werkelijke crisisorganisaties feedback te ontvangen en te evalueren over zaken die niet goed lopen. Adviseurs van Berenschot observeren en evalueren het proces van crisisbeheersing en besluitvorming door mee te draaien met de crisisorganisatie om zaken weer op de rit te krijgen. Dit helpt tevens in het evaluatieproces achteraf.

Plan van aanpak

Berenschot beschikt over ruime ervaring met incident- en calamiteitenevaluaties. Zo waren wij bijvoorbeeld betrokken bij de evaluaties van de crisisbeheersing bij de asbestcrisis in Kanaleneiland in Utrecht, de lozing van Pyrazool in de Maas en de Vogelgriep. We voeren evaluaties uit, maar ondersteunen organisaties ook bij het opstellen van een plan van aanpak voor crisisbeheersing en bij de uitvoering ervan. Meer weten over incidentenonderzoek of calamiteitevaluaties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Adviseurs