Incidentevaluaties


Hebt u juist gehandeld in de crisissituatie?

Dat is altijd de hamvraag nadat er in uw organisatie een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. Bij evaluaties blijkt crisisbeheersing vaak een optelsom van tal van deelhandelingen. Bijna nooit bepaalt één persoon zelfstandig en eigenhandig een bepaalde route én voert hij deze alleen uit. Elke situatie is anders en vraagt om een eigen aanpak. Afhankelijk van de maatschappelijk en politieke impact van het incident, de complexiteit van de gebeurtenis of de beschikbare tijd en het budget.

Blamefree evalueren

Tijdens het evaluatieproces onderzoekt Berenschot waarom het is gegaan zoals het is gegaan. En vooral hoe u van het incident kunt leren. Daarbij maken wij onderscheid tussen feiten en percepties van betrokkenen. Want blamefree evalueren staat voorop. Leren van de ervaring zonder in de verwijtende modus te schieten.

Plan van aanpak

Berenschot beschikt over ruime ervaring met incident- en calamiteitenevaluaties. Zo waren wij bijvoorbeeld betrokken bij de evaluaties van de asbestcrisis in Kanaleneiland in Utrecht, , de lozing van Pyrazool in de Maas en de recente Vogelgriep. We voeren evaluaties uit, maar ondersteunen organisaties ook bij het opstellen van een plan van aanpak en bij de uitvoering ervan. Meer weten over incidentenonderzoek of calamiteitevaluaties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Adviseurs