Evaluatie Corporate Crisisteam Rijkswaterstaat (2016)

Gepubliceerd op 7 september 2016

Het ministerie van IenM vroeg Berenschot onderzoek te doen naar het functioneren van het Corporate Crisisteam van Rijkswaterstaat. Dit naar aanleiding van het aantreffen van de stof pyrazool in de Maas en de problemen met de inname van Maaswater voor de productie van drinkwater die dit veroorzaakte.

Begin juli 2015 werd een hoge concentratie van meer dan 1 microgram pyrazool per liter water gemeten in het oppervlaktewater van de Maas. Een hoge waarde is aanleiding om onderzoek te doen naar mogelijke verontreiniging en bewaking van de kwaliteit van de bron. Het onderzoek maakte duidelijk dat de verhoogde pyrazoolconcentratie het gevolg was van het tijdelijk niet goed functioneren van de afvalwaterzuiveringsinstallatie op het Chemelotterrein in Geleen. Deze installatie loost afvalwater op een zijtak van de Ur, die uitmondt in de Maas. In twee regio’s van RWS is naar aanleiding van de verhoogde concentratie van pyrazool in de Maas en het Lekkanaal opgeschaald naar een Regionaal Crisisteam. Op verzoek van RWS Zuid-Nederland is vervolgens RWS-breed opgeschaald naar een Corporate Crisisteam van Rijkswaterstaat.

De evaluatie maakte de meerwaarde van het Corporate Crisisteam inzichtelijk en analyseerde of huidige afspraken rond het Corporate Crisisteam eenduidig en toereikend zijn.