Evaluatie bestrijding vogelgriep (2015)

Gepubliceerd op 7 september 2016

In opdracht van het ministerie van EZ onderzocht Berenschot de bestrijding van de hoogpathogene vogelgriep in 2014. In november 2014 was de eerste uitbraak en startte het ministerie van EZ met de bestrijding. De genomen maatregelen om een grotere uitbraak te voorkomen, hebben veel ondernemers en burgers geraakt.

In opdracht van het ministerie van EZ onderzocht Berenschot de bestrijding van de hoogpathogene vogelgriep in 2014. In november 2014 was de eerste uitbraak en startte het ministerie van EZ met de bestrijding. De genomen maatregelen om een grotere uitbraak te voorkomen, hebben veel ondernemers en burgers geraakt.

Berenschot evalueerde het handelen van de crisisorganisatie van het ministerie van EZ tijdens de crisis. Het betrof zowel de inhoudelijke evaluatie van de aanpak van de vogelgriep als de procesevaluatie van de crisisorganisatie van EZ. Inhoudelijk concludeerden we dat de bestrijding van deze vogelgriep effectief was en dat de gevolgen daardoor veel minder groot waren dan die van de vogelgriepuitbraak in 2003. In de procesevaluatie kwamen we tot de conclusie dat het proces van informatievoorziening en advisering naar besluitvorming goed is verlopen, maar dat de informatiecoördinatie nog beter kan. Ook het proces van besluitvorming naar concrete acties is voor verbetering vatbaar.

Staatssecretaris Dijksma heeft zich in een Kamerbrief positief uitgelaten over het rapport van Berenschot. Ze heeft de aanbevelingen in het rapport overgenomen en een aantal ervan direct omgezet in concrete acties. Dit betrof bijvoorbeeld de herziening van de meldingsnorm voor vogelgriep.