Informatiemanagement en Strategische ICT-planning


Informatiemanagement en ICT

Informatiemanagement is essentieel om uw medewerkers goede ICT-ondersteuning te bieden. Om de kosten te beheersen, dient u tevens de juiste keuzes te maken in ICT. De volgende vragen zijn daarbij richtinggevend. Past uw ICT-planning en -beleid bij de uitdagingen die op uw pad komen? Is uw informatieplan een gebalanceerd portfolio van de IT-projecten en ‑programma’s die u in de komende twee jaar gaat uitvoeren? Zijn uw ICT-regie en ICT-besturing helder en effectief? Is uw sourcing-strategie duidelijk en verlopen ICT-aanbestedingen soepel? Kunt u met de bestaande ICT-infrastructuur en applicatie-architectuur flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen? Hebt u uw informatieveiligheid onder controle?

ICT-planning en -beleid

Voor een goed advies combineert Berenschot kennis van ICT-besturing, projectmanagement en innovaties met kennis van uw sector. We kunnen u ook helpen met de uitvoering van ICT-projecten en ‑programma’s. Wij kennen de theorie, zijn pragmatisch ingesteld, innovatief en zorgen voor draagvlak zodat u uw ICT naar een hoger niveau kunt brengen.

Meer regie op uw ICT krijgen of concrete verbeteringen doorvoeren in uw informatiemanagement? Neem dan contact op met Harro Spanninga (h.spanninga@berenschot.nl, 06 - 55 36 48 43) of Hans Reterink (h.reterink@berenschot.nl, 06 - 55 36 47 39)

Adviseurs