APK-ICT: informatiebeveiliging


Gemeenten zijn steeds afhankelijker van betrouwbare informatievoorziening. De hiervoor noodzakelijke grip op ICT ontstaat door een combinatie van technische, organisatorische en menselijke aspecten. Zo voorkomt u financiële problemen en imagoschade.

Een verloren USB-stick met GBA-gegevens. Een stroomstoring waardoor de subsidieverstrekking stilvalt. Een collegebesluit dat wordt genomen op basis van verouderde informatie. Een toegangspasje dat in verkeerde handen valt. Nu gemeenten hun bedrijfsprocessen steeds verder digitaliseren, neemt het belang van een betrouwbare informatievoorziening toe. Zonder navenant beleid leiden de bijbehorende risico's onherroepelijk tot incidenten. Met grote financiële consequenties en imagoschade tot gevolg.

Maar heeft uw gemeente haar informatiestromen op orde? Weet u waardoor systemen kunnen stilvallen en wat daarvan de impact op uw (primaire) processen is? Kunt u garanderen dat al uw data correct en actueel zijn? Gaat u zorgvuldig om met (privacy)gevoelige gegevens van burgers, bedrijven en uw eigen medewerkers? Bent u in staat incidenten snel op te lossen? En als er maatregelen zijn genomen, wie stuurt daar dan op? En - minstens zo belangrijk - vormen zij een logisch geheel?

Wilt u zeker weten dat u in control bent? Met de APK-ICT brengen Berenschot en Hoffmann in kaart welke risico's u loopt. Wij kijken naar beschikbaarheid, juistheid, en beveiliging van informatie. Daarbij richten wij ons niet alleen op beleid, procedures, cultuur en techniek, maar wij nemen ook de proef op de som: leidt het geheel aan maatregelen ook daadwerkelijk tot een adequaat niveau van beveiliging? Die ene zwakke schakel bepaalt in de praktijk namelijk de robuustheid van uw informatievoorziening.

Berenschot en Hoffmann: een betrouwbare combinatie

De APK-ICT is een gezamenlijk initiatief van Berenschot en Hoffmann: koplopers in bestuur en beveiliging.