Strategische analyse van klantreizen


Steeds vaker stellen organisaties en overheden de gebruiker van hun product centraal. Dit denken in klantrelaties en klantbehoeften vertaalt zich concreet in een klantreis, ofwel een customer journey: de reis die een klant doorloopt bij uw organisatie.

Wat doen uw klanten, welke barrières ondervinden ze en welke emoties ervaren ze tijdens de interactie met uw product of dienst? Het beschouwen van zo’n klantreis binnen uw organisatie - bijvoorbeeld voor een vergunningaanvraag - kan helpen de dagelijkse routine achter u te laten en uw organisatie met een frisse blik te bekijken.

Interactie tussen uw organisatie en de klant

Interacties van slechts een paar seconden zorgen ervoor dat uw klant een positief of negatief beeld krijgt van uw product of organisatie. Bij het analyseren van klantreizen verplaatst u zich volledig in uw eigen klant, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Doorgaans komen hierbij voor de hand liggende uitdagingen aan het licht, maar ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor uw organisatie.
Berenschot Customer Journey

Vraaggestuurd werken

Het denken in klantbehoeften betekent dat u de vraag van uw klant moet kunnen aanvoelen en begrijpen. Berenschot beschikt over veel ervaring met het belichten en analyseren van strategische klantreizen en klantervaringen. Wij helpen u uw klant beter te doorgronden zodat u waar nodig de strategie van uw organisatie daarop kunt aanpassen. Dit doen wij voor zowel de publieke als de private sector.

Benieuwd hoe klantreizen uw organisatie kunnen versterken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.