Vergelijkend onderzoek gegevensmanagement gemeenten


Met de beloften van onder andere big data, informatiegestuurd werken en blockchain in het vooruitzicht, zet elke gemeente stappen op het gebied van gegevensmanagement. Het kost gemeenten echter steeds meer inspanning om de basis op orde te krijgen, mede vanwege nieuwe regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Deelname aan het vergelijkend onderzoek gegevensmanagement gemeenten van Berenschot en Stolk Informatiemanagement kan u belangrijke nieuwe inzichten opleveren.

Kosten en baten gegevensmanagement

Deelname aan het onderzoek helpt uw gemeente de kosten en baten van gegevensmanagement in kaart te brengen. Daarnaast onderzoeken we  de meest voorkomende inrichting van gegevensmanagement bij gemeenten en bestaande best practices.

Leer van andere gemeenten!

Naast inzicht in de stand van zaken van gegevensmanagement in uw eigen gemeente, krijgt u ook een kijkje in de keuken van de overige deelnemende gemeenten. U kunt leren van hun aanpak en beschikt over de meest actuele inzichten.

Individuele rapportage

Na afloop van het vergelijkend onderzoek gegevensmanagement ontvangt uw gemeente een individuele rapportage. We maken daarvoor een afspraak met u om de resultaten toe te lichten. De rapportage stelt u in staat de vervolgstap in de implementatie van gegevensmanagement te bepalen. Tevens krijgt u een uitnodiging voor de presentatie van het volledige onderzoek.

Tijdsinvestering en kosten

Voor het vergelijkend onderzoek gegevensmanagement vult uw gemeente een aantal vragenlijsten in. Daarnaast nemen de onderzoekers van Berenschot en Stolk Informatiemanagement een interview af. De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt 16 tot 20 uur.

Meld u aan!

Deelname kost € 4.500. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Rosa-May Postma via 06-575 989 03 of r.m.postma@berenschot.nl.

Planning

De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ongeveer 4 maanden. Daarin vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Startbijeenkomst met deelnemers.
  • Invullen van de vragenlijsten door gemeenten.
  • Afnemen interviews door Berenschot en Stolk Informatiemanagement.
  • Analyse door Berenschot en Stolk Informatiemanagement.
  • Rapportage voor individuele gemeenten.
  • Slotbijeenkomst met rapportage voor alle gemeenten.