Informatieveiligheid & privacy


Informatieveiligheid en privacy in het e-tijdperk

Klanten en burgers verwachten van uw organisatie een 24/7 beschikbaarheid van de digitale dienstverlening. Ze gaan er bovendien van uit dat de data correct zijn en dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn. Schiet u tekort op deze punten, dan kan dat tot financiële en/of imagoschade leiden. Zie daar het belang van informatieveiligheid en de borging van privacy. Dit is echter voor een groot deel mensenwerk en vraagt dus om managementaandacht.

Actuele aandachtspunten

Informeert u uw bestuur over beveiligingsincidenten? Hebt u een security officer aangesteld en zo ja, welke bevoegdheden heeft deze? Versterken innovatie en informatiebeveiliging elkaar? Zijn uw medewerkers I-bewust? Bent u goed beschermd tegen cyberattacks? Heeft u zicht op uw kritische en kwetsbare gegevens? Weten u en uw medewerkers wat te doen bij het verlies van privacygevoelige gegevens? Kent u de risico’s van e-dienstverlening? Bent u voorbereid op de consequenties van de Europese privacyverordening? Heeft u al bewerkersovereenkomsten afgesloten?

Inrichting van uw informatiebeveiliging

Berenschot is intensief betrokken bij de inrichting van informatiebeveiliging binnen diverse overheden. Daarnaast hebben we goede relaties met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (CIP), VNG en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Ook in de zorg en het onderwijs zijn we betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van informatieveiligheid en privacy.

Wilt u weten hoe u uw organisatie optimaal inricht om informatiebeveiliging en privacy te borgen? Neem dan contact op met Dirk-Jan Schoneveld, d.j.schoneveld@berenschot.nl, of Il Shik Sloover, i.s.sloover@berenschot.nl. Wij helpen u graag verder.

Pijlers

Baseline

Informatieveiligheid en privacy - baseline

Cybersecurity

Informatieveiligheid en privacy - cybersecurity

Informatieveiligheid en strategie

Informatieveiligheid en strategie

Privacy

Informatieveiligheid en privacy

Adviseurs