Innovatie


Het organiseren van innovatie loont!

Innovaties kunnen ontstaan door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en ICT of de toenemende vraag om duurzaamheid. Ook de opkomst van nieuwe markten of het zien verdwijnen van activiteiten van lage toegevoegde waarde naar het buitenland, kan innovatie aanjagen. Innovatie leidt tot nieuwe perspectieven, vooruitgang, een beter resultaat, concurrerend vermogen, een bloeiende economie. Daarmee is innoveren pure noodzaak voor elke organisatie. En het vergt moed en doorzettingsvermogen.

Succesvol innoveren met de Innovatiecirkel

Het organiseren van innovatie binnen een organisatie of tussen meerdere organisaties loont. Het leidt tot een effectievere inzet van tijd en geld en de kans op toeval neemt toe. De Innovatiecirkel van Berenschot helpt dat toeval een handje. Om succesvol te innoveren, dient een bedrijf deze cirkel van ideeën creëren, implementeren en kapitaliseren elke keer opnieuw te doorlopen. Hoe een bedrijf het best kan innoveren, hangt af van factoren als markt, bedrijfsomvang, concurrentie, product, mate van volwassenheid, etc. (etcetera)

De Innovatiecirkel: Kapitalisatie, Creatie en Implementatie

Samen innoveren in een innovatiecluster

Steeds vaker kiezen organisaties ervoor om samen, bijvoorbeeld in een innovatiecluster, te innoveren. Dit kan innovatie versnellen en de kosten en/of risico's verminderen. Wel moeten vooraf goede en duidelijke afspraken gemaakt worden. Wat doen we samen, en wat niet? Hoe delen we de successen (en tegenslagen)? Alle stappen in het innovatieproces zijn te organiseren, maar de wijze waarop hangt af van omgevingsfactoren. De ene keer gaat het om het maken van een goede roadmap. De andere keer om het finetunen van een werkproces met spelregels, zoals agile werken, of om het zoeken van partners en maken van afspraken voor een innovatiecluster. Bel ons daarom voor een kennismakingsgesprek om de specifieke aanpak voor uw bedrijf te bespreken.

Pijlers

Innovatieprojecten

Pijler Opstarten innovatieprojecten

Agile werken / scrum-methodiek

Pijler-Agile werken

Herinrichten & verbeteren innovatieprocessen

Pijler-Herinrichten-1

Regionale samenwerking in clusters

Pijler-Cluster

Innovatiecluster Drachten

Adviseurs