Tags

Agile werken / scrum-methodiek


Dynamische projectaanpak

Soms is wel duidelijk wat een project moet opleveren, maar niet hoe dit dient te gebeuren. Bijvoorbeeld vanwege de dynamiek in de omgeving. Voor dit soort projecten is het dan zinloos en zonde van de tijd om vooraf een volledig en gedetailleerd projectplan te schrijven. De kans dat het plan volledig kan worden gevolgd, is immers nihil.

In dat soort gevallen is het beter energie te steken in het formuleren van een projectvisie en de juiste randvoorwaarden te creëren voor een dynamische projectaanpak oftewel agile werken. Veel organisaties gebruiken hiervoor de scrum-methodiek. Kenmerkend voor scrum is het werken in korte iteraties. Dit gebeurt in een zelfstandig team waarin alle benodigde competenties vertegenwoordigd zijn en waar feedback van de eindgebruiker centraal staat.

Onze diensten

Berenschot helpt organisaties bij het kiezen van de juiste aanpak voor projecten, programma’s en andere uitdagingen. Daarnaast ondersteunen wij u ook bij het invoeren en werkend krijgen van de gekozen methode of filosofie.

Aan de slag met agile werken?

Meer weten over de mogelijkheden voor agile werken binnen uw organisatie of sector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.