Tags

Herinrichten & verbeteren innovatieprocessen


Innovatiecirkel

Berenschot helpt individuele bedrijven, clusters van bedrijven en kennisinstellingen bij het herinrichten en verbeteren van innovatieprocessen. Dit doen we met behulp van de drieledige innovatiecirkel:

  • Creatie: ontdekken en ordenen van kiemen van nieuwe producten, processen en diensten.
  • Implementatie: verder uitwerken en voorbereiden van deze diensten om ze naar de markt te brengen.
  • Kapitalisatie: daadwerkelijk waarde naar je toe trekken als bedrijf.

Elk onderdeel van de innovatiecirkel kent eigen specifieke aandachtspunten. Het managen van de zoekprocessen, projecten en terugkerende processen is essentieel en verschilt fundamenteel per fase. Zo wordt bij de herinrichting van innovatieprocessen het proces omgegooid, bijvoorbeeld door bepaalde delen centraal te organiseren in plaats van bij businessunits. Bij het verbeteren van innovatieprocessen blijft de bestaande organisatievorm intact en wordt bijvoorbeeld gefocust op prestatieverbetering, versnelling van het proces, kosten- of foutenreductie, of betere afstemming.

Onze diensten

Berenschot beschikt over jarenlange ervaring met het herinrichten en verbeteren van innovatieprocessen. Op basis van verschillende managementmodellen bieden wij inzicht in onder meer knelpunten, organisatierisico’s en projectclassificaties. Dit doen we aan de hand van analyse, onderzoek en het maken en implementeren van een werkend ontwerp.

Om alle medewerkers op de hoogte te houden van de veranderingen, nieuwe taal en nieuwe spelregels en hen te betrekken bij de herinrichting of verbetering, verzorgen wij ook aanvullende trainingen. Te denken valt aan elementair projectmanagement, functiedenken, Agile werken, Scrum, etc.

Aan de slag met het herinrichten en verbeteren van innovatieprocessen?

Meer weten over de mogelijkheden voor herinrichting en het verbeteren van innovatieprocessen binnen uw organisatie of sector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Klantcases

  • Een producent van voedingsmiddelen geassisteerd bij het ordenen van verschillende R&D-taken. Dit met als doel meer projecten hun doelstellingen te laten behalen. Dankzij nieuwe procedures, nieuwe spelregels en een nieuwe aanpak voor de projectplanning is dit doel bereikt.
  • Een industriële installateur ondersteund bij het opzetten en implementeren van een verbeteringsprogramma om de return on sales te verbeteren. Het project loopt nog, maar de structurele besparingen worden nu al geschat op ruim € 1 miljoen per jaar.
  • Een internationale system supplier in de luchtvaartindustrie gefaciliteerd bij het implementeren van roadmapping op verschillende managementniveaus. Dit resulteerde in zeven roadmaps met circa honderd R&D-projecten.

Zie ook