Innovatiecluster Holland Robotics


Binnen het Innovatiecluster Holland Robotics begeleidt Berenschot samen met Holland Robotics twee projecten: Holland Robotics Logistiek en Holland Robotics Inspectie & Maintenance. We zoeken potentiële partners, gebruikers, toeleveranciers en beleidsmakers die mee willen helpen Nederland op de kaart te zetten op het vlak van robotica.

Binnen de sectoren logistiek en inspectie & onderhoud gelden steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid, ergonomisch en veilig werken. Enerzijds vanwege het groeiende aandeel van e-commerce, wat ook meer vergt op het gebied van personificatie en traceability, en vanwege de steeds extremere werkomstandigheden waarin inspectie en onderhoud plaatsvinden. Aan de andere kant hebben de vergrijzing en het toenemende personeelstekort meer en meer impact op bedrijven. Dit vraagt om een andere manier van werken, waarbij in de toekomst de inzet van robotica essentieel zal zijn.

Twee projecten

Deze maatschappelijke ontwikkelingen waren aanleiding voor Holland Robotics en Berenschot om een tweetal projecten te starten: Holland Robotics Logistiek en Holland Robotics Inspectie & Maintenance. In deze projecten gaan ondernemingen uit de roboticasector en diverse opleidings- en kennisinstellingen intensief samenwerken om gezamenlijk demo- en technologieoplossingen te ontwikkelen voor deze twee applicatiegebieden.

Roboticacommunity

De projecten zijn niet alleen gericht op de ontwikkeling van nieuwe roboticatechnologie en -toepassingen. Ook het vormen van een sterke roboticacommunity behoort tot de projectdoelen, zodat Nederland in de toekomst een rol op wereldniveau gaat en kan blijven spelen op het gebied van robotica.

Iets voor u?

Heeft u interesse in (een van) de projecten en wilt u meer informatie? We komen graag in contact met potentiële partners, gebruikers, toeleveranciers en beleidsmakers die kennis willen maken met de mogelijkheden en toepassingen van robotica. Voor inspectie en onderhoud, in de logistiek, maar ook in andere toepassingsgebieden.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), OP-Zuid, provincie Noord Brabant, provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.