Innovatiecluster Printed Electronics


De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van technologie die het printen van elektronica mogelijk maakt. Het printen van elektronica op een flexibele ondergrond resulteert in een grote mate van vormvrijheid, lagere kosten en veel toepassingsmogelijkheden.

Daardoor zal geprinte elektronica veel toepassingen vinden in verschillende sectoren, waaronder Healthcare en Logistiek, en zal hiermee leiden tot een wereld die gezonder, veiliger, eenvoudiger en slimmer is. De komende jaren zal de Printed Electronics (PE) sector zich sterk ontwikkelen tot een volwassen wereldwijde markt met een verwachte omvang van 200 miljard Euro in 2025. Om de PE sector tot industriële wasdom te brengen is het van belang dat de spelers in de keten optimaal samenwerken.

Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn zich bewust van de kansen die het printen van electronica met zich meebrengt. Berenschot bracht hen samen in Printed Electronics, hét ecosysteem cluster in Zuid-Nederland.

Aansluiten bij het ecosysteem?

Ook u kunt zich bij dit ecosysteem aansluiten, via de website van Hybrid Printed Electronics waar u direct een bedrijfsprofiel kunt aanmaken. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.