New business development


Hebt u behoefte aan meer nieuwe, innovatieve ideeën? En wilt u de slaagkans van uw innovaties vergroten? Brengt u uw innovaties snel genoeg naar de markt?

Steeds meer activiteiten van lage toegevoegde waarde verdwijnen naar het buitenland. Veel ondernemers voelen de druk alsmaar toenemen. Ze zijn naarstig op zoek naar wegen om te vernieuwen. Dit betekent versneld nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen. Een andere optie is in alliantieverband innoveren. Dit kan innovatie versnellen en de risico's verminderen.

Berenschot helpt individuele bedrijven, clusters van bedrijven en kennisinstellingen bij het vergroten en aanjagen van hun innovativiteit. Want innoveren is te organiseren. In drie logische stappen. Van kiem tot cash!

Innovatiecirkel

  1. Creatie: het ontdekken en ordenen van kiemen van nieuwe producten, processen en diensten.
  2. Implementatie: het verder uitwerken en voorbereiden van deze diensten om ze naar de markt te brengen.
  3. Kapitalisatie: daadwerkelijk waarde naar je toe trekken als bedrijf

Alle stappen zijn te organiseren, maar de wijze van managen verschilt fundamenteel. Dit is van belang te weten als u uw innovatie wilt aanjagen.