Tags

Roadmapping


Roadmapping voor een gedeelde kijk

Een roadmap versoepelt de ontwikkeling van een gedeelde kijk op de toekomst en helpt bij het structureren van het innovatieproces. Hierbij spelen verwachte ontwikkelingen rond market-pull en technology push een hoofdrol. Gewoonlijk worden eerst één of meer toekomstbeelden opgesteld om vervolgens in stappen terug te denken (backcasting): wat moet wanneer gebeuren om tot het juiste eindresultaat te komen?

Een dergelijke agenda geeft inzicht in manieren om te verbeteren en te vernieuwen. Een roadmap beschrijft hiervoor de kansen en bedreigingen van een bepaald product, dienst of technologie, de technologische, economische en organisatorische eisen, de verschillende (huidige en toekomstige) toepassingsmogelijkheden en de kritische succesfactoren.

Onze diensten

Berenschot beschikt over jarenlange ervaring met het opzetten en uitvoeren van business-, product-, technology-, sector- en thematische roadmaps (bijvoorbeeld voor CO2-reductie). Wij assisteren bedrijven en overheden met het opstellen van een gestructureerde langetermijnagenda waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een einddoel.

Klantcases

  • Elektrificatie in de procesindustrie: Berenschot heeft onlangs samen met publieke en private partijen een routekaart opgesteld voor elektrificatie in de Nederlandse procesindustrie. Deze routekaart geeft onder meer een overzicht van kansrijke technologische opties, bijbehorende knelpunten, inzicht in de tijdsafhankelijkheid van de belangrijkste marktdrivers, resulterende opties en ontwikkelingsbehoeften en aanbevelingen voor toekomstig beleid.
  • Routekaart zuivel 2030: Berenschot heeft een nationale routekaart opgesteld voor energiebesparingen in de gehele zuivelindustrie. Om realisatie te garanderen, organiseerden we ruim driehonderd gesprekken tussen zuivelfabrikanten en ontwikkelaars. Doel was doorbraken te forceren op het gebied van windenergie, zonne-energie en biovergisting. Dit leidde tot ruim zeventig matches en vervolgtrajecten.
  • Roadmap BIPV: Berenschot begeleidt de meest innovatieve solarbedrijven van Nederland. Op basis van technologische en economische ontwikkelingen formuleerden we een roadmap voor de solarsector. Verder bouwen we consortia van private bedrijven, publieke partijen en kenniscentra om kennis naar innovatieve producten te transformeren.
  • Roadmap recycling houten verpakkingen: Berenschot heeft in samenwerking met deskundigen een roadmap voor Nedvang ontwikkeld. Daarin is onderzocht hoe hout in meer recyclingtoepassingen in te zetten is.

Aan de slag met roadmapping?

Meer weten over de mogelijkheden voor een roadmaptraject binnen uw organisatie of sector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Klantcases

  • De brancheorganisatie voor de chemische industrie geassisteerd bij haar wens twee roadmaps 2030 én 2050 te ontwikkelen voor CO2-reductie en het terugdringen van het energieverbruik. Dit leidde tot een detailanalyse van de mogelijkheden, drie scenario’s en een gevalideerd standpunt van de branche.
  • Een internationaal hightech onderneming in postsystemen ondersteund bij het opstellen van een roadmap voor nieuwe producten en technologieën. Dit leverde een nieuwe R&D-agenda op voor de lange termijn.

Zie ook