Integriteit


Het vormgeven van een integere organisatie

Een bestuurder die het bedrijf van zijn partner zou hebben bevoordeeld, het aannemen van een gift van een mogelijke onderaannemer. Twee willekeurig gekozen omstandigheden die het belang van integriteit onderstrepen voor het goed functioneren van (semi)publieke organisaties. Werd in het verleden met name reactief gehandeld in het geval van incidenten, tegenwoordig kiezen organisaties er steeds vaker voor deze te voorkomen. In beide gevallen kan Berenschot u ondersteunen bij het vormgeven van een integere en weerbare organisatie.

Aan de slag!

Alle (semi)publieke organisaties – van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk tot kennisinstellingen, woningcorporaties, zbo’s en uitvoeringsorganisaties – kunnen hiervoor gebruikmaken van de volgende dienstverlening:

Meer informatie?

Bent u benieuwd hoe u uw organisatie verder kunt brengen op het vlak van integriteit? Neem dan contact op met Ronald van der Mark of Laurens Vellekoop. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Oplossingen

Integriteitsonderzoek

Integriteitsonderzoek

Integriteitstoets

Integriteitstoets

Integriteitsbeleid

Integriteitsbeleid

Integriteitstrainingen

Integriteitstrainingen

Adviseurs