Aandacht voor integriteit – Makkelijk praten!?


Regels omtrent integriteit zijn vastgelegd in wetten, regelingen en codes. Maar vaak zijn regels niet voldoende om integriteitsbesef te creëren binnen uw organisatie. Dan kunnen  dilemmasessies, workshops of games nuttige instrumenten zijn om uw codes tot leven te wekken en het integriteitsbesef van uw medewerkers te vergroten.

Integriteitsworkshop

Aan de hand van casuïstiek die aansluit bij de dagelijkse praktijk van uw organisatie, confronteren we deelnemers met keuzes die ze maken. Vervolgens komen thema’s als belangenverstrengeling en nevenfuncties aan de orde. Indien gewenst ronden wij af met het formuleren van conclusies ten aanzien van integriteit en verstandig handelen. Samen met u komen we tot een eerste agenda met handelingsperspectief (regels, incentives, dialoog, voorzieningen) om de ingezette ontwikkelingen duurzaam te verankeren binnen uw organisatie of team.

Integriteitsgame

Interactief en individueel gedachten vormen bij praktijkdilemma’s. Dat is de centrale gedachte achter de integriteitsgame. Deelnemers gaan aan de slag met thema’s als de omgang met vertrouwelijke gegevens, relatie opdrachtgever–opdrachtnemer of het al dan niet in stand houden van nevenfuncties. Het spelen van de game laat deelnemers de aangeboden situatie en problematiek registreren én ervaren. Daardoor gaan zij actief nadenken over de gevolgen van keuzes en herkennen en erkennen zij integriteitsdilemma’s. Na de game geven wij resultaten terug aan de deelnemers en gaan wij met hen in gesprek over de dilemma’s in kwestie.