Belevingsmonitor Triple-E


Ethiek is belangrijk. Hoe uw organisatie werkt, hangt samen met de waarden die in uw organisatie
leven, de manier waarop uw organisatie verbonden is met haar stakeholders en de wijze waarop gedacht wordt over presteren.
Berenschot heeft een effectieve methode ontwikkeld om de balans tussen ethiek, engagement en excelleren in kaart te brengen: de belevingsmonitorTriple-E. Dit instrument geeft op eenvoudige en snelle wijze inzicht in hoe u de aandacht voor de drie E’s binnen uw organisatie vorm geeft. Zo kunnen wij samen met u mogelijke zwakke plekken identificeren en passende interventies organiseren.
De monitor bestaat uit een online vragenlijst, waarmee u zicht krijgt op uw prestaties op belangrijke organisatie- en cultuuraspecten die verband houden met ethiek, engagement en excelleren. Uw score wordt vertaald in een profiel van uw organisatie, waarbij direct duidelijk wordt wat al goed geregeld is en wat verbeterd kan worden als het gaat om de balans tussen ethiek, engagement en excelleren.