Cultuuronderzoek: angstcultuur effectief aanpakken


Als bestuurder of directeur staat u voor een lastige opgave wanneer er sprake is van een angstcultuur. U moet laten zien dat u het probleem serieus neemt en boven de partijen staat. Dit draagt bij aan het vertrouwen van medewerkers en leidinggevenden. Het bespreekbaar maken van de angstcultuur vermindert of voorkomt daarnaast bijkomende effecten als oplopende spanningen, suboptimaal functioneren, ziekteverzuim en/of vertrek. Bovendien wordt zo vermeden dat de organisatie op een negatieve manier in het nieuws komt, hetgeen het risico van imagoschade verkleint.

Een cultuuronderzoek helpt te achterhalen wat er precies aan de hand is. Zodat u als directeur of bestuurder kunt gaan werken aan oplossingen voor de angstcultuur en de schade voor betrokkenen kunt beperken.

Concrete stappen van het cultuuronderzoek

Een onderzoek naar de organisatiecultuur omvat de volgende concrete stappen:

  • Onderzoeksrapport: hierin duiden en objectiveren we de problemen rondom de organisatiecultuur.
  • Actieplan: op basis van het onderzoek doen we aanbevelingen waar u mee aan de slag kunt gaan om de angstcultuur aan te pakken.
  • Begeleiding: we begeleiden de uitvoering van de aanbevelingen en het actieplan.
  • Communicatieadvies: we adviseren over de communicatie intern richting medewerkers en extern richting klanten en andere stakeholders.

Cultuuronderzoek angstcultuur - stappen

Klik hier voor een vergroting.

Angstcultuur aanpakken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Een cultuuronderzoek is maatwerk, waarbij we rekening houden met gevoeligheden in de specifieke context. Hierbij baseren we ons op gedegen onderzoek, aan de hand van een gevalideerde vragenlijst, die we zo nodig kunnen aanpassen aan uw vraag en organisatiecultuur. Afhankelijk van de vraag en de situatie houden we soms ook (groeps)interviews. Hierbij betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid richting betrokkenen en gebruiken we hoor en wederhoor bij personen die herkenbaar in het rapport worden benoemd. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld, tijdens en ook na afloop van het cultuuronderzoek.

Zet de eerste stap

Meer weten over de manier waarop een cultuuronderzoek kan helpen een angstcultuur effectief aan te pakken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.