Integriteitsbeleid: evaluatie en ontwikkeling


Vrijwel alle (semi)publieke organisaties voeren inmiddels beleid op het gebied van integriteit. Helaas is dit nog maar zelden effectief. Vaak zijn medewerkers onvoldoende op de hoogte van de regels en procedures, wordt er beperkt over integriteit gesproken en weten managers en medewerkers niet wat er van hen wordt verwacht. Een van de oorzaken is dat beleid onvoldoende aansluit bij de dilemma’s en opgaven op de werkvloer. Die zijn voor een ambtenaar die Wob-bezwaren afhandelt heel anders dan voor een Wmo-consulent. En de term weerbaarheid heeft voor een handhaver een heel andere lading dan voor een bestuursadviseur.

Effectief beleid

Om de integriteit en weerbaarheid van uw organisatie te vergroten, is effectief beleid dus een must. Beleid dat aansluit bij de concrete opgaven waar uw organisatie, uw teams en uw medewerkers voor staan. Berenschot kan u hier op uiteenlopende manieren bij helpen:

  • Evalueren van en adviseren over de effectiviteit van uw beleid.
  • Ontwikkelen van beleid op het gebied van integriteit en weerbaarheid.
  • Samen met teams hun weerbaarheid versterken door middel van dialoog en afspraken.
  • Verzorgen van een programma gericht op weerbaar leiderschap.

Recentelijk hebben we dergelijke opdrachten mogen uitvoeren voor de gemeente Opmeer, Hogeschool Utrecht en provincie Gelderland.

Meer informatie?

Wilt u effectiever beleid voeren en zo de bewustwording van integriteit binnen uw organisatie verhogen? Neem dan contact op met Laurens Vellekoop of Ronald van der Mark. Zij vertellen u graag meer het evalueren of ontwikkelen van integriteitsbeleid.