Integriteitstoets kandidaat-wethouders


Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er weer nieuwe colleges geformeerd. Dit is het moment om kandidaat-wethouders te toetsen op de risico’s op het gebied van integriteit. Met de integriteitstoets van Berenschot reduceert u de kans op onaangename verrassingen, vergroot u het integriteitsbewustzijn van kandidaten en biedt u het nieuwe college een solide basis.

Integriteitstoets - In zes stappen weet u meer

De integriteitstoets van Berenschot bestaat uit zes praktische stappen.

  1. Informatiebrief voor de kandidaat - door middel van een informatiebrief stellen wij de kandidaat op de hoogte van de integriteitstoets, de processtappen en wat er met de verzamelde informatie gebeurt.
  2. Elektronische vragenlijst voor de kandidaat - de kandidaat ontvangt een link naar een digitale vragenlijst. De vragen hebben onder meer betrekking op nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten.
  3. Openbaar bronnenonderzoek - Berenschot verricht openbaar bronnenonderzoek naar de achtergrond van de kandidaat. Hiervoor raadplegen we onder andere (sociale) media, Google en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  4. Informatie-uitvraag bij de gemeente - op basis van alle tot dan toe verzamelde informatie doen we een informatie-uitvraag aan de gemeente. Deze uitvraag heeft betrekking op de aanwezigheid van financiële en beleidsmatige relaties tussen gemeente en activiteiten van de (familie van de) kandidaat.
  5. Diepte-interview met de kandidaat - twee adviseurs houden een diepte-interview met de kandidaat. Tijdens dit interview verhelderen we eventuele onduidelijkheden en bespreken we mogelijke risico’s. Ook stellen we tijdens dit gesprek (persoonlijke) vragen die zich niet in een vragenlijst laten vatten. Verder nemen we met de kandidaat dilemma’s door en adviseren we over het omgaan met risico’s en knelpunten.
  6. Rapportage - de rapportage van de integriteitstoets bevat een overzicht van de verkregen informatie en inzicht in de mogelijke risico’s en knelpunten in verband met het wethouderschap. Voordat we de rapportage aan de opdrachtgever aanbieden, leggen we deze ter wederhoor voor aan de kandidaat.

De integriteitstoets van Berenschot is een beproefde methode. De toets is in de afgelopen jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd bij meer dan 75 gemeenten (waaronder Utrecht, Zaanstad, Roermond, Hilversum, Nijmegen, Ameland, Sint Anthonis en Weesp).

Vergunning voor werkzaamheden op het gebied van integriteit

Integriteitsonderzoeken en integriteitstoetsen kunnen de persoonlijke levenssfeer raken en invloed hebben op de privacy. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunnen dit recherchewerkzaamheden zijn. Hiervoor is een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB nummer 1622) voor de periode 2017 - 2022.

Meer weten?

Wilt u, na de gemeenteraadsverkiezingen 2018, meer informatie over de integriteitstoets voor kandidaat-wethouders? Neem dan contact op met Ronald van der Mark, 06-55 36 47 93, of bekijk onze brochure 'Integriteitstoets kandidaat-wethouders' (pdf, 630 kB).