Integriteitstrainingen


Veel mensen zien integriteit als een zwart-wit begrip: je bent integer of je bent het niet – een beetje integer bestaat niet. In de praktijk ligt het echter een stuk complexer. Iedereen weet dat stelen niet mag. Het wordt pas ingewikkeld wanneer je als bestuurder of ambtenaar te maken krijgt met dilemma’s in een grijs gebied.

Daarbij kunt u denken aan dilemma’s als:

  • Hoe ga ik als ambtenaar om met druk van een wethouder in een handhavingsdossier?
  • Kan ik als raadslid meestemmen over het bestemmingsplan van mijn buurt?
  • Kan mijn partner een overeenkomst aangaan met de gemeente?
  • Hoe ga ik als bestuurder om met een uitnodiging van een projectontwikkelaar?
  • Hoe ga ik als ambtenaar om met wensen en beïnvloeding van burgers en belangengroepen in het kader van de energietransitie?

Kader en handvatten

Bij dergelijke dilemma’s ontbreekt doorgaans een pasklaar antwoord. Onze trainingen op het gebied van integriteit geven inzicht in het formele kader rond integriteit en bieden medewerkers en bestuurders handvatten voor hun handelwijze in dergelijke grijze gebieden.

Recentelijk hebben wij trainingen uitgevoerd voor provincie Gelderland, gemeenten Opmeer, Halderberge, Den Haag, Hoorn, Steenwijkerland, Gulpen-Wittem en Mook en Middelaar, woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Esprit Scholen en het ministerie van SZW.

Meer informatie?

Wilt u uw medewerkers verder opleiden in integriteit? Neem dan contact op met Laurens Vellekoop of Ronald van der Mark. Zij vertellen u graag meer over onze integriteitstrainingen.