Waarheidsvinding – De onderste steen boven


De laatste jaren groeit het aantal raadsonderzoeken en statenonderzoeken sterk. Raden en staten vertrouwen er niet langer blindelings op dat het college of gedeputeerde staten hen in politiek beladen situaties voorziet van objectieve informatie. En kiezen vervolgens voor een eigen onderzoek. Deze trend is ook zichtbaar bij colleges van B&W en Gedeputeerde Staten, om verantwoording te kunnen afleggen naar raden en staten.

Nauwe betrokkenheid commissie


Berenschot ondersteunt onderzoekscommissies bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Of het nu gaat om het gehele onderzoeksproces vanaf de ontwikkeling van het normenkader tot aan de rapportage. Of puur om de informatieverzameling en/of analyse en rapportage. Nauwe betrokkenheid van de commissie staat daarbij voorop, zodat zij zich het onderzoek volledig eigen kan maken en de uitkomsten ondersteunen. Kern in onze aanpak: de feiten moeten kloppen en de onderste steen moet boven komen.

Eerdere opdrachtgevers: gemeenten Goeree-Overflakkee (samenwerkingscultuur raad, college en organisatie), Maassluis (Multicultureel Centrum Koningshof), Nijmegen (sturing en control op verbonden partijen), Bodegraven-Reeuwijk (langlopende contracten inzake groenonderhoud en afvalverwerking), Aalsmeer (handhavingskwestie) en Helmond (lekken vertrouwelijke informatie), de provincies Drenthe (vermeende misstanden), Friesland (proces van grondverwerving) en Noord-Brabant (informeren van GS inzake subsidieverstrekking).