Waarheidsvinding en integriteitsonderzoek


Een onafhankelijke blik is cruciaal voor reflectie op de eigen praktijk als het gaat om integer handelen. Op deze manier kunnen organisaties beter voldoen aan de maatschappelijke roep om effectief bestuur, in een samenleving waar de eisen van belanghebbenden steeds verder toenemen.

Berenschot helpt organisaties de feitelijke gang van zaken te achterhalen met objectieve en zorgvuldige onderzoeken. Maar we helpen hen ook dieperliggende oorzaken te achterhalen om herhaling van incidenten te voorkomen. Een onafhankelijke blik die cruciaal is voor reflectie op de eigen praktijk als het gaat om integer handelen.Op die manier kunnen zij beter voldoen aan de maatschappelijke roep om effectief bestuur, in een samenleving waar de eisen van belanghebbenden steeds verder toenemen

Brede ervaring in de publieke sector

Berenschot voert integriteitsonderzoeken uit en beschikt hiertoe over een brede ervaring in de publieke sector. We weten wat er speelt en kunnen vragen in perspectief plaatsen. Ook kan Berenschot een commissie begeleiden bij het uitvoeren van een onderzoek of uit ons netwerk een commissievoorzitter leveren die als gezicht naar buiten kan fungeren. We bieden niet alleen een bestuurskundige blik maar ook een juridische. We kennen geldende normen en weten hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Onderzoeken van Berenschot zijn objectief, kwalitatief en zorgvuldig.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Onze gemeente zit in de maag met een klokkenluidersbrief. Hierin staan aantijgingen richting een van onze bestuurders. Hoe gaan we hiermee om? En hoe komen we achter de waarheid?
  • Rond mijn functioneren als bestuurder zijn geruchten ontstaan. Deze geruchten staan mijn functioneren in de weg. Is het mogelijk een onderzoek te verrichten dat duidelijkheid schept voor alle partijen?
  • Een van onze bestuurders wordt belangenverstrengeling verweten. Hoe krijgen we de feiten in beeld en maken we duidelijk of er sprake is van normschending?
  • Een van onze ambtenaren heeft de bestuurder onjuist geïnformeerd. Hierdoor heeft de bestuurder de politiek weer van onjuiste informatie voorzien. Wij hebben het vermoeden dat de ambtenaar dit bewust heeft gedaan. Kan Berenschot de juistheid van dit vermoeden onderzoeken?
  • Hoe kunnen we voorkomen dat de achtergrond van een ambtsdrager leidt tot vraagtekens op het gebied van integriteit? Kunnen we van te voren de risico’s inschatten? Zie ook integriteitsscan kandidaat-wethouders

Vergunning voor werkzaamheden op het gebied van integriteit

Integriteitsonderzoeken en integriteitstoetsen kunnen de persoonlijke levenssfeer raken en invloed hebben op de privacy. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunnen dit recherche werkzaamheden zijn. Hiervoor is een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB nummer 1622) voor de periode 2017 - 2022.