Vacature Interim HR Manager met ervaring als HR-Programmamanager en senior HR-Adviseur


Berenschot heeft bij opdrachtgevers in de publieke sector en in het bijzonder bij de (lokale) overheid regelmatig opdrachten voor ervaren interim managers met een brede HR-achtergrond (zowel op inhoudelijk niveau als in rollen).

Wij komen daarom graag in contact met kandidaten die ruime ervaring hebben in het HR vakgebied als interim HR Manager waarbij zij ook ervaring hebben als HR-Programmamanager en senior HR-Adviseur.

Het karakter van de opdrachten varieert en omvat vragen van overbruggingsmanagement, het ontwikkelen en implementeren van een professioneel HRM en/of MD beleid, tot vraagstukken van programmamanagement voor de efficiënte inrichting van een P&O-afdeling, of het ontwikkelen van een state-of-the-art-functiehuis.

Daarnaast is Berenschot in de afgelopen jaren regelmatig betrokken bij verandertrajecten gericht op o.a. resultaatgericht werken, sturen op rendement, innovatie, projectmatig werken, ondernemerschap, beoordelen en ontwikkelen, leiderschap, talentontwikkeling en strategische personeelsplanning.

Wij zoeken interim-managers die aantoonbare ervaring hebben met opdrachten waarin veranderkundige aspecten een dominante rol speelden. Interim-managers die in hun veranderaanpak blijk hebben gegeven van zowel theoretische als praktische veranderkennis. Zo zijn wij onder meer benieuwd naar uw visie op veranderingen in organisaties en naar de verandermethodieken en -technieken die u hanteert bij de uitvoering van uw opdrachten.

Wij verwachten dat interim-managers die zich bij ons melden beschikken over een afgeronde academische opleiding, met aanvullend opleidingen waarin veranderkunde een wezenlijk onderdeel uitmaakte van de opleiding.

Herkent u zichzelf in hier geschetste profiel en heeft u interesse om hierover met ons in gesprek te gaan, dan vragen wij u om uw CV te mailen naar: bim-mail@berenschot.nl, onder vermelding van 'Interim HR Manager met ervaring als HR-Programmamanager en senior HR-Adviseur '. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Uw mail wordt in behandeling genomen door Gerhard Jansen en DanielleBogie.