Arbeidsmarkt-/arbeidsvoorwaarden survey


Samen met verschillende partners voert Berenschot elk jaar een onderzoek naar de salarissen en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van verschillende groepen professionals en managers in Nederland. De onderzoeken beperken zich niet alleen tot de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar besteden ook aandacht aan de (beleving van) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsmobiliteit, opleidingen, flexibele werktijden e.d.

In tegenstelling tot de andere salarisonderzoeken zijn bij de Salary Survey de respondenten niet de werkgevers, maar de werknemers.

Resultaat van de surveys

De resultaten van het onderzoek worden in samenspraak en samenwerking met de partners gepresenteerd. Dat kan zijn de in de vorm van een artikel, een white-paper, maar ook in de vorm van een seminar of webinar (HR Online Academie). Deelnemers aan de survey kunnen aangeven dat ze de onderzoeksuitkomsten willen ontvangen. In het rechtermenu vindt u enkele voorbeelden van de publicaties.