HR Trends


HR Trends is het grootste onderzoek onder interne en externe HR- en salarisprofessionals in Nederland naar de HR-functie, de HR-afdeling en de HR-dienstverlener. Ook de beloning en waardering, inclusief de verschillen tussen man en vrouw en profit en non profit, worden meegenomen.

Niet alleen HR-professionals

De laatste jaren worden niet alleen de zogenaamde ‘interne' HR-professionals ondervraagd, zij die binnen een (middel)grote organisatie werkzaam zijn op het gebied van personeel en organisatie. Maar ook hebben directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs aan het onderzoek deelgenomen. De respondenten zijn via e-mail, diverse communities, websites en twitter verzocht mee te doen aan het onderzoek dat via internet heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben ruim 1000 respondenten de volledige vragenlijst ingevuld.

De resultaten

De resultaten zijn, tenzij anders vermeld, weergegeven voor de hele populatie van respondenten, of ze nu een interne HR-functie of externe, adviserende functie hebben. Daar waar nuttig en noodzakelijk is er wel een onderscheid gemaakt naar intern en extern, en soms tussen directeur-grootaandeelhouder en zelfstandige zonder personeel (zzp-er). Ook zijn de beloningsvergelijkingen in het laatste hoofdstuk uitgesplitst naar man/vrouw en profit/non profit organisatie.

Hulp van buitenaf

HR Trends komt tot stand met hulp van alle belangrijke HR-beroepsverenigingen, intermediairs en vaktijdschriften. Onze dank gaat daarom uit naar de verenigingen NVP, Output, NVO2, Nobco en Recruiters United, de certificeerders Cedeo en Nirpa/RPP en de vakbladen HR Rendement, Management Rendement, Arbo Rendement, Salaris Rendement, Leren in Organisaties en Checklist Personeel.

Samenwerking met Performa & AFAS

HR Trends is de opvolger van het onderzoek ‘Beloning en waardering van de HR-professional'. Het onderzoek, een initiatief van Performa Uitgeverij, is ook dit jaar uitgevoerd door Berenschot en wordt mede mogelijk gemaakt door AFAS.