Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement


Als HR-directeur, HR-manager, HR-adviseur of HR Business Partner bent u continu bezig met de positie van uw HR-afdeling. Hoe presteert deze ten opzichte van andere, vergelijkbare organisaties, waar moet u verbetering aanbrengen en hoe operationaliseert u deze verbeterslagen.

Inzicht door benchmarking en HR-analytics

Naast prestatie- en verbeterslagen, bepaalt u ook de prioriteiten en vertaalt deze in budgetkeuzes. Een opgave die een stuk eenvoudiger wordt als u beschikt over vergelijkingsmateriaal voor uw prestaties en informatie over actuele HR-trends.

Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement

Berenschot beschikt als enige in Nederland over een dergelijk statistisch betrouwbaar meetinstrument: de Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement. Een database vol actuele benchmarkinformatie, waarin we sinds 1991 een enorme onderzoekskennis hebben opgebouwd. Daarmee vormt het een onmisbaar instrument voor uw HR-analytics.Stappen Ken- en stuurgetallen

Volledige HR-werkveld afgedekt

De benchmark Ken- en Stuurgetallen personeelsmanagement 2015 - 2016 dekt het volledige HR-werkveld af. In totaal gaat het om 53 verschillende kritische prestatie-indicatoren op het vlak van HR, waaronder:

 • Budget HR-functie per medewerker
 • Gemiddelde personeelskosten per HR-fte
 • Gemiddelde diensttijd en functieverblijftijd naar sector
 • Gemiddelde uitstroom medewerkers korter dan 2 jaar in dienst
 • Inzet instrumenten HR-werkterreinen
 • Tijdsbesteding aan primaire HR-taken
 • Verdeling HR-specialistenformatie over HR-werkterreinen per sector
 • Verhouding vaste en tijdelijke contracten
 • Leeftijdsopbouw
 • Diensttijdopbouw
 • Gemiddelde in- en uitstroom
 • Functieverandering medewerkers (doorstroom)
 • Ziekteverzuimpercentage
 • Opleidingsbudget per medewerker
 • HR-fte ratio

Meer weten over ken- en stuurgetallen?

Bent u benieuwd hoe uw HR-afdeling presteert in vergelijking met afdelingen bij andere organisaties in uw sector? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.