MVO en duurzaamheid


MVO en duurzaamheid

Hoewel duurzaamheid bij alle bedrijven en overheden inmiddels een belangrijke rol speelt, worstelen veel organisaties nog steeds met vragen. Wat houdt duurzaamheid precies in, welke onderwerpen zijn belangrijk, waar liggen kansen en hoe voer je als organisatie je duurzaamheidsstrategie door?

MVO en duurzaamheid is een veelomvattend onderwerp. Het is de kunst om profit-, people- en planetaspecten op de juiste manier te combineren. Defensief om imagoschade te voorkomen, bijvoorbeeld als er in de keten kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden voorkomen. Maar ook als kans.

Zo valt er winst te behalen door kostenverlaging te koppelen aan duurzaam omgaan met people en planet. Voorbeelden daarvan zijn besparingen op materiaal- en energiegebruik, lean & green transport en duurzame inzetbaarheid van personeel. Een tweede optie is om geld verdienen (opbrengst verhogen) te combineren met het duurzaam omgaan met schaarse resources en omgeving. Voorbeelden daarvan zijn het ontwikkelen van een duurzamer nieuw product of imago, een duurzamere dienst of het verhogen van de betrokkenheid van personeel.

Om duurzame verbeteringen te realiseren, moeten organisaties daarom (nog meer) over de muren van hun eigen organisatie heen kijken en samenwerken met andere ketenspelers. Sterker nog: de ketens gaan over in cirkels. Berenschot helpt u daarbij. Wij beschikken over een breed portfolio en ruime ervaring op het gebied van people, planet en profit, zowel voor overheden als voor bedrijven. Ook heeft Berenschot kennis van diverse markten en sectoren evenals een bijna 80-jarig trackrecord op het doorvoeren van de (strategische) keuzes in de bedrijfsvoering.

Pijlers

ISO 26000

ISO 26000

Circulaire economie

Circulaire economie

Roadmapping

Profit & waste

Duurzame inzetbaarheid

Labour & Human Rights

MVO communicatie

MVO & Communicatie

Duurzame energie

Duurzame energie

Adviseurs