Circulaire Economie


Door de wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaartsniveaus neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl het aanbod afneemt. We zijn ons steeds meer bewust van de impact van het verbruik van grondstoffen. Deze ontwikkeling dwingt tot veranderingen: operationele ketens kunnen niet langer als lineair worden gezien. De term ‘circulaire economie’ komt in de afgelopen jaren in het duurzaamheidsdebat dan ook steeds vaker naar voren.

Circulaire economie beschrijft een systeem dat zich richt op maximale recycling van grondstoffen en minimale vernietiging van waarde. Hierbij worden productonderdelen zodanig ontworpen dat ze ófwel schadeloos kunnen worden opgenomen in de natuur, ófwel opnieuw gebruikt kunnen worden. Op deze manier wordt zowel de economische als ecologische waarde behouden. Daarbij kunnen nieuwe business modellen ontstaan, zoals waste-to-energy producten en een transitie van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik.

Services

Het invoeren van een circulaire economie in uw organisatie of keten vraagt om nieuwe denkwijzen. Het belangrijkste hierin is te weten welke stappen kunnen worden gezet, en met welke stakeholders u kunt samenwerken. Berenschot helpt u graag met het zetten van deze eerste stappen en het bepalen van een vervolgroute.

Recente projecten waarbij Berenschot haar cliënten assisteerde met de transitie naar een circulaire ecomonie:

  • MJA3:Berenschot faciliteerde het gehele voorstudietraject van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency. De voorstudie werd uitgevoerd voor de volgende sectoren: chemie (met vervolgroutekaart), raffinage, zuivel (met vervolgroutekaart), overige industrie/hightech (met vervolgroutekaart), rubber- en kunststofindustrie (met vervolgroutekaart), oppervlaktebehandeling en tankopslag.
  • Rubber- en Kunstofindustrie (NRK): Berenschot hielp de Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) bedrijven op weg met het verzilveren van duurzaamheidskansen. Middels een interactieve workshop van een halve dag gaven wij in samenwerking met Syntens meer dan 80 NRK bedrijven een voorsprong door onderling kennis op het gebied van biobased materialen, recycling en duurzame producten te delen. Lees ervaringen van deelnemers.
  • Oppervlakte behandelende industrie (VOM): Berenschot organiseerde voor de VOM leden een kort traject om duurzaamheidskansen inzichtelijk te maken. Naast kansen op het gebied van energie-efficiëntie zijn mogelijkheden voor nieuwe business modellen onderzocht.Lees ervaringen van deelnemers.
  • Juridische dienstverlening: Berenschot heeft in opdracht van de STOWA en de Unie van Waterschappen een juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen opgesteld. Deze is in november 2014 aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Lees het artikel van UVW.