ISO 26000


ISO 26000 biedt een denkwijze om inspanningen op het gebied van duurzaamheid te structureren en om erover te communiceren. ISO 26000 gaat ervan uit dat een organisatie samen met haar stakeholders in staat is om te bepalen hoe duurzaam ze is en om de prestaties op het gebied van MVO te vergroten.

De richtlijn biedt daarom handvatten en procesbegeleiding. Certificering is niet mogelijk, via een zogenaamde zelfverklaring verklaart een organisatie waar zij staat, op alle fronten, en hoe zij de toekomst ziet. Een zelfverklaring kan worden gebruikt als uitnodiging aan de omgeving om (kritisch) te reageren en om mee te denken. Veel organisaties hebben deze stap al gezet, wanneer volgt u?

Services

Berenschot helpt bij het professionaliseren van MVO inspanningen door inzichtelijk te maken welke onderwerpen van belang zijn, en hoe hiermee het beste omgegaan kan worden. ISO 26000 en de zelfverklaring vormen hiervoor een goede leidraad, ook als het gaat om communicatie over MVO.

Berenschot helpt ieder jaar bij de organisatie van het ISO 26000 jaarcongres, zie het Filmverslag Jaarcongres ISO 26000 - 2013: