Labour and human rights


Uw bedrijf of ketenpartners zijn actief in lage- en middeninkomenslanden. In deze landen zijn internationale mensenrechten vaak nog niet omgezet in nationaal recht, of – wanneer dat wel het geval is – laten de implementatie en naleving van de wet vaak te wensen over. U bent er dus niet zeker van of uw bedrijf direct of indirect betrokken is bij mensenrechtenschendingen.

Om hierop te anticiperen is het belangrijk om de risico’s van uw bedrijfsactiviteiten op het gebied van mensenrechten te kennen en te managen. Interne en externe stakeholders verwachten dit van u.

Berenschot denkt met u mee in hoe de risico’s intrinsiek te beperken en een duurzame werkwijze te implementeren zonder dat dit uw business case zou schaden.

Services

Berenschot assisteert haar klanten in het inzichtelijk maken van zowel de risico’s als de kansen. Bijvoorbeeld, Mazars en Berenschot International bieden gezamenlijk assurance- en adviesdiensten aan op het gebied van human rightsdue diligence.