MVO & communicatie


Klanten en toeleveranciers vragen in toenemende mate naar de duurzaamheid van het door u geleverde product of dienst. Dit is een onderwerp waarop u een competitief voordeel kunt behalen.

Heldere en transparante communicatie over uw inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn daarvoor van belang. Weet u wat de voor u belangrijke MVO onderwerpen zijn? En welke stakeholders u moet betrekken voor een duurzaam resultaat? Berenschot brengt de duurzaamheidswensen en eisen in uw keten in kaart, en biedt een praktische oplossing!

Services

Berenschot helpt bij het in kaart brengen van de eisen en wensen in uw keten, en biedt een antwoord hierop dat aansluit bij uw ambitie.

Workshop ‘Van onbewust naar bewust’
Binnen uw organisatie lopen waarschijnlijk al een aantal processen/projecten die prima in het duurzaamheid-denken passen. In een workshop van een dag introduceren we de nieuwe taal van duurzaamheid en lopen we gestructureerd alle thema’s af om te kijken welke processen/projecten dit zijn. Vervolgens bekijken we de verdere invulling van duurzaamheid als kans en denken we na over de volgende stappen. Daarbij is het van belang om de juiste mensen in uw organisatie te betrekken. De dag levert dus een overzicht op van hetgeen uw organisatie al goed doet, aangevuld met de vervolg stappen.

Duurzaamheidsdialoog
De ‘Duurzaamheidsdialoog' is een tool waarmee het duurzaamheidsbeleid snel en helder in kaart wordt gebracht, met de nadruk op:

  • Het inzichtelijk maken van bestaande initiatieven in resultaat en onderbouwing.
  • Het doen van verbetersuggesties.
  • Een samenvattend oordeel in de vorm van strategische richting en inrichting van duurzaamheid in de organisatie.
  • Manier van werken is het bespreken van het duurzaamheidsmodel tijdens de workshop van een dagdeel.