Profit & waste


Duurzaamheid is een kans. Een kans om geld te besparen door zuinig met schaarse resources om te gaan. En een kans om geld te verdienen door producten en diensten te ontwikkelen die beantwoorden aan duurzaamheidswensen van uw klanten. Omgaan met duurzaamheid betekent het eigen maken van een denkwijze, taal en tools.

Welke duurzaamheidsdenkwijze men ook kiest De essentie blijft weten welke onderwerpen in uw geval relevant zijn en samenwerken met de juiste stakeholders. Berenschot helpt u graag, zowel met het zetten van de eerste stap in duurzaamheid, als met het bepalen van de route.

Services

Berenschot biedt zowel een workshop als een training aan:

  • Workshop van onbewust naar bewust. Binnen uw organisatie loopt waarschijnlijk al een aantal processen/projecten die prima in het duurzaamheid-denken passen. In een workshop van een dag, introduceren we de nieuwe taal van duurzaamheid en lopen we gestructureerd alle thema’s af om te kijken welke processen/projecten dit zijn. Vervolgens bekijken we de verdere invulling van duurzaamheid als kans en denken we na over de volgende stappen. Daarbij is het van belang om de juiste mensen in uw organisatie te betrekken. De dag levert dus een overzicht op van hetgeen uw organisatie al goed doet, aangevuld met de vervolgstappen.
  • PPP training. De PPP training duurt een halve dag en heeft als doel om samen interactief aan de slag te gaan met de nieuwe begrippen en tools die duurzaamheid brengen. Er ligt een focus op de voor high tech bedrijven relevante thema’s recycling, duurzame producten en energie- en materiaalzuinige processen. Output van de workshop is kennis van en ervaring met de filosofie, taal en tools van duurzaamheid.

De vervolgstappen

Berenschot heeft ook brede ervaring met het zetten van vervolgstappen op het gebied van duurzaamheid. Onder andere op het gebied van: