Circulaire economie


Met de wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaartsniveaus neemt de vraag naar grondstoffen toe bij een afnemend aanbod. Deze ontwikkeling dwingt tot verandering, operationele ketens kunnen niet langer als lineair worden gezien.

Sinds enkele jaren is de circulaire economie dan ook een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsdebat. Dit systeem is gericht op maximale recycling van grondstoffen en minimale vernietiging van waarde. Productonderdelen worden zodanig ontworpen dat ze of biologische afbreekbaar of te hergebruiken zijn. Op deze manier wordt zowel de economische als ecologische waarde behouden. Dit leidt tot nieuwe businessmodellen, zoals waste-to-energy producten en de transitie van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik.

Diensten

Circulair produceren in uw organisatie of keten vraagt om nieuwe denkwijzen. Welke initiatieven kunt u in gang zetten? Met welke stakeholders kunt u samenwerken? Berenschot helpt u graag bij het zetten van deze eerste stappen en het bepalen van een vervolgroute.

Meer weten over de mogelijkheden om met uw organisatie bij te dragen aan de circulaire economie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Klantcases

  • Nederland van afval naar grondstof (Nedvang): Nedvang is opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen en regisseert de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Berenschot ondersteunt Nedvang bij het behalen van de recycledoelstellingen. Dit onder meer door het bestendigen en versterken van samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de verschillende ketens. Voor de recycling van hout is ook een roadmap ontwikkeld en zijn concrete projecten in kaart gebracht die op korte en lange termijn de ambities kunnen versnellen.
  • Wegwijzer Verduurzaming (FNLI): Berenschot heeft samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie de Wegwijzer Verduurzaming ontwikkeld. Hierin staan de belangrijkste thema’s en instrumenten ter verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Het biedt bedrijven inzicht in welke verduurzamingsthema’s voor hen van belang zijn, waar zij zelf staan, wat mogelijke vervolgstappen zijn en wie daarbij kan helpen.
  • MJA3: Berenschot faciliteerde het gehele voorstudietraject van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3). De voorstudie werd uitgevoerd voor de volgende sectoren: chemie (met vervolgroutekaart), raffinage, zuivel (met vervolgroutekaart), overige industrie/hightech (met vervolgroutekaart), rubber- en kunststofindustrie (met vervolgroutekaart), oppervlaktebehandeling en tankopslag.
  • Materiaalverduurzamingsplan kunststof verpakkingsindustrie: Berenschot helpt de Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en Plastics Europe op weg met het sluiten van de keten van kunststof verpakkingen. Hiervoor wordt een gedragen materiaalverduurzamingsplan gemaakt en een dialoogproces ontworpen en in gang gezet met de verschillende gebruikers van het materiaalverduurzamingsplan.
  • Oppervlaktebehandelende industrie (VOM) (pdf, 192 kB): Berenschot organiseerde voor de VOM- leden een kort traject om duurzaamheidskansen inzichtelijk te maken. Naast kansen op het gebied van energie-efficiëntie zijn mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen onderzocht.
  • Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen: Berenschot heeft in opdracht van de STOWA en de Unie van Waterschappen een juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen opgesteld. Deze is in november 2014 aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord.