Circulaire economie: samen versnellen naar een toekomst


De transitie naar een circulaire economie biedt kansen, maar ook veel strategische uitdagingen voor ondernemend Nederland. Duidelijk is dat bedrijven en organisaties moeten veranderen, alleen is vaak niet duidelijk hoe. Veel organisaties hebben ondersteuning nodig om deze transitie vorm te geven en te versnellen.

Unieke uitdagingen

Hoewel Nederland koploper is als het gaat om onderzoek en beleid rond een circulaire economie, blijkt de transitie in de praktijk meer voeten in de aarde te hebben. Elke organisatie in Nederland kent daarin zo haar eigen unieke uitdagingen. De eerste - en misschien wel grootste - uitdaging is te analyseren wat een transitie naar circulariteit voor uw specifieke organisatie betekent.

Vertaling naar circulair ondernemen

Berenschot ondersteunt individuele organisaties bij hun transitie naar de circulaire economie. Dit doen wij op basis van onze ervaring in organisatieontwikkeling, systeemtransities en kennis van de circulaire business modellen. Concreet bieden wij u ondersteuning bij de volgende stappen:

  • Inventariseren van de mogelijkheden om naar een nieuw businessmodel toe te groeien. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de benchmark Circulariteit.
  • Vertalen van uw circulaire ambities naar circulaire strategieën.
  • Opzetten van samenwerkingsconstructies met Berenschot als ketenregisseur.
  • Doorrekenen van circulaire businesscases.

Op naar een circulaire toekomst!

Wilt u stappen zetten naar een circulaire toekomst? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.