Duurzame energie


De energietransitie is volop gaande. Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt, met alle uitdagingen van dien. Ook neemt de urgentie van energie efficiëntie toe. De reductie van emissies, vooral van CO2, blijft tevens een grote uitdaging voor de industrie.

De vraag is wat moet u, wat kunt u en wat wilt u als organisatie precies doen met duurzame energie? Berenschot biedt u inzichten in hoe duurzame energie voor u meer oplevert dan dat het kost.

Services

Berenschot kenmerkt zich door jarenlange ervaring met solar PV, wind, biomassa en geothermie. Op basis van deze kennis assisteren wij bedrijven in de business case, het financieringsvraagstuk en het realiseren van effectieve samenwerking met de geschikte partners.

Ter illustratie: Berenschot heeft de nationale routekaart geschreven voor energiebesparingen in de gehele zuivelindustrie. Om realisatie te garanderen, organiseerde berenschot 359 gesprekken tussen zuivelfabrikanten en ontwikkelaars. Ons doel was het forceren van doorbraken op het gebied van windenergie, zonne-energie en biovergisting. Dit leidde tot ruim 70 matches en vervolgtrajecten.

Daarnaast begeleidt Berenschot de meest innovatieve solarbedrijven van Nederland. Op basis van technologische en economische ontwikkelingen, formuleert Berenschot de roadmap voor de solarsector. Berenschot smeedt consortia tussen de private sector, publieke partijen en kenniscentra om kennis naar innovatieve producten te transformeren.

Internationaal richt Berenschot zich op het toepassen van Nederlandse innovatieve producten in opkomende economieën. De vraag naar energie stijgt exponentieel, maar de implementatie blijkt complex. Samen met de Nederlandse private sector en de lokale utiliteitsbedrijven, realiseert Berenschot de financiering en organisatie voor opwekking en distributie van duurzame energie wereldwijd.