ISO 26000


ISO 26000 biedt organisaties een set aan handvatten om hun duurzame prestaties te rapporteren én te verbeteren. Het is nadrukkelijk een richtlijn; certificering is dus niet mogelijk. Uw organisatie laat via een zogenaamde zelfverklaring zien waar u staat, en waar u de komende jaren op inzet. De zelfverklaring kunt u gebruiken als uitnodiging aan uw omgeving om (kritisch) te reageren en om mee te denken.

Diensten

Berenschot helpt u bij het professionaliseren van uw MVO-inspanningen door inzichtelijk te maken welke onderwerpen van belang zijn en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. ISO 26000 en de zelfverklaring vormen hiervoor een goede leidraad, ook als het gaat om communicatie over MVO.

Met behulp van collectieve trajecten, onder andere voor de kunststofbranche en papier- en kartonbranche, hebben wij al vele organisaties begeleid bij het opstellen van een zelfverklaring. Ook brengen wij kennis van MVO-onderwerpen in en helpen we met de totstandkoming van de rapportage.

Bent u op zoek naar manieren om uw MVO-inspanningen te professionaliseren? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Klantcases

  • Collectieve workshops ISO 26000: Omdat de behoefte aan een gestructureerd MVO-proces in het algemeen en ook inhoudelijke behoeften binnen gelijke branches niet veel verschillen, werkt Berenschot al meerdere jaren aan de collectieve invoering van een brede, internationaal geaccepteerde MVO-richtlijn: ISO 26000. Berenschot helpt bedrijven bij het vormen van een collectief MVO-actieplan (en invoeren van ISO 26000) dat door bedrijven gemakkelijk te vertalen is naar een eigen en uniek plan. Inmiddels hebben al meer dan zestig bedrijven in de kunststof- en papierbranche hun ISO 26000 verklaring ondertekend met ondersteuning van Berenschot.
  • NRK-bedrijven ondertekenen MVO-verklaring: Berenschot hielp leden van de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) met hun MVO-zelfverklaring. Deze verklaring is gebaseerd op de ISO 26000 en beschrijft doelen, inspanningen en prestaties op het gebied van MVO.
  • ISO 26000 bij Blycolin: Berenschot hielp Blycolin bij het professionaliseren van de MVO-inspanningen aan de hand van ISO 26000, inclusief een zelfverklaring, vanwege de mogelijkheid tot maatwerk en het internationale karakter. Vervolgens hielp Berenschot in vijf gestructureerde stappen de richtlijn in te voeren en de zelfverklaring te schrijven.