MVO communicatie


Klanten en toeleveranciers vragen in toenemende mate naar de duurzaamheid van geleverde producten of diensten. Inspanningen op het gebied van MVO worden daarmee steeds belangrijker. Het is bovendien een punt waarop u concurrentievoordeel kunt behalen. Welke MVO-onderwerpen zijn van belang voor uw organisatie? Welke stakeholders moet u betrekken voor een duurzaam resultaat? Heldere en transparante communicatie over uw inspanningen is van groot belang om deze stakeholders te bereiken.

Diensten

Berenschot brengt de duurzaamheidswensen en -eisen in uw keten in kaart, geeft verdere invulling aan uw duurzaamheidsbeleid, en helpt u met verslaglegging en communicatie. Hiervoor bieden we praktische oplossingen aan, zoals workshops, duurzaamheidsanalysetools en ondersteuning bij het opstellen van een duurzaamheidsverslag. Dit doen we aan de hand van verschillende methodieken, zoals ISO 26000 en GRI.

Klantcases

  • Verslaglegging duurzaamheidsresultaten Superunie: Superunie, een toonaangevende inkooporganisatie voor supermarkten in Nederland, werd door Berenschot ondersteund bij het krachtig communiceren van behaalde duurzaamheidsresultaten. Aan de hand van werkbijeenkomsten en verzamelde kengetallen zijn een factsheet en een infographic opgesteld over het duurzaamheidsbeleid, doelstellingen en behaalde resultaten. Ook adviseerden we over de structurele monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid.
  • Duurzaamheidsdialoog bij Dobla: Om de duurzaamheidsprestaties van Dobla duidelijk en onderscheidend naar klanten van dit bedrijf te communiceren, zette Berenschot de duurzaamheidsdialoog in. Met deze gestructureerde methodiek werden de duurzaamheidsprestaties en ‑ambities van Dobla zo compleet mogelijk in kaart gebracht. Aan de hand hiervan vervaardigde Berenschot een rapportage en een infographic, met daarin een onderbouwing van de prestaties en ambities van Dobla op het gebied van duurzaamheid.
  • Collectieve workshops ISO 26000: Omdat de behoefte aan een gestructureerd MVO-proces in het algemeen en ook inhoudelijke behoeften binnen gelijke branches niet veel verschillen, werkt Berenschot al meerdere jaren aan de collectieve invoering van een brede, internationaal geaccepteerde MVO-richtlijn: ISO 26000. Berenschot helpt bedrijven bij het vormen van een collectief MVO-actieplan (en invoeren van ISO 26000) dat door bedrijven gemakkelijk te vertalen is naar een eigen en uniek plan. Inmiddels hebben al meer dan zestig bedrijven in de kunststof- en papierbranche hun ISO 26000 verklaring ondertekend met ondersteuning van Berenschot.